Spacer: Impresja o Dzielnicy Północnej | dr Bartosz Borys, ŻIH

Spacer ścieżką łączącą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Żydowskim Instytutem Historycznym. Dzielnica Północna jest jednym z najbogatszych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To na jej zgliszczach, spalonych cegłach oraz popiele wybudowano po wojnie socrealistyczne osiedle Muranów. W Dzielnicy Północnej, i to nie tylko na słynnych Nalewkach – jej bijącym sercu, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie. Również tutaj w czasie okupacji niemieckiej znajdowało się tzw. duże getto, na terenie którego w 1943 roku wybuchło powstanie. W czasie spaceru zostanie przypomniana przedwojenna historia dzielnicy, jak również ostatni akt istnienia jej i jej mieszkańców.

Miejsce zbiórki: przed Pomnikiem Bohaterów Getta, ul. Zamenhofa/al. Sendlerowej

Oprowadza: dr Bartosz Borys


Uwaga: liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres: rezerwacja@jhi.pl, w tytule wiadomości prosimy wpisać: spacer 26.08

Uwaga: brak miejsc


Impreza towarzysząca zorganizowana przez Żydowski Instytut Historyczny


Fot. z archiwum ŻIH | Ulica Nalewki od strony placu Muranowskiego

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38