Struktura Fundacji

 

Prezes Zarządu – Janusz Tencer

Dyrektor – Gołda Tencer

Dyrektor ds. Promocji – Izabela Teodorkiewicz

Dyrektor ds. Programowych – Hanna Pałuba

Główny Księgowy – Bożena Pika

 

Członkowie Zarządu:
Chana Blumsztajn
Ryvka Slomka Ostaszewski
Dawid Szurmiej
Gołda Tencer
Janusz Tencer

 

Rada Programowa Fundacji:
Ernestyna Haselnus-Winnicka
Sonia Klener
Simon Koziel
Henry Lewkowicz
Hemia Nisenbaum
Michał Potok
Lina Rotmensz
Maria Szumanski
Alexander Tencer
Erik Tencer