Dyrektor i twórca festiwalu:
Gołda Tencer

Wicedyrektor ds. programowych:
Izabela Teodorkiewicz

Kierownictwo produkcji:
Hanna Pałuba
Joanna Fedorowicz

Dyrektor artystyczny Singer Jazz Festival:
Adam Baruch

Dyrektor ds. projektów audiowizualnych:
Dawid Szurmiej

Scenografia:
Marta Grudzińska, Ewa Łaniecka

Projekt plakatu i logo festiwalu:
Lech Majewski

PR:
REBELIA MEDIA

Strona internetowa, social media:
Gabriela Bidzińska, Janusz Paliwoda

Fotografia:
Marta Kuśmierz, Janusz Paliwoda

Redakcja programu:
Gabriela Bidzińska, Hanna Pałuba, Izabela Teodorkiewicz

Współpraca redakcyjna:
Rafał Dajbor, Agnieszka Greiner

Tłumaczenie programu:
Joanna Warchoł

Layout programu:
Lech Majewski

Opracowanie graficzne, układ, makieta, skład programu:
Alina Jankowska, KANGUR – Agencja Reklamowa, Kangur.com.pl

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera