CYFROWA BIBLIOTEKA LITERATURY JIDYSZ

Kolekcja dzieł najwybitniejszych autorów piszących w języku jidysz przed II wojną światową pochodząca ze zbiorów Biblioteki Narodowej, dostępna w ramach Cyfrowej Bibliotki Narodowej „Polona”.

Liczący obecnie ponad 230 pozycji cyfrowy zbiór dzieł w języku jidysz powstał w 2007 roku jako pierwsza niepolskojęzyczna kolekcja w CBN Polona. Kolekcja, dostępna na stronie www.polona.pl pod nazwą „Literatura jidysz”, adresowana jest do miłośników kultury jidysz na całym świecie.

Odwiedzając stronę, czytelnik ma szansę zapoznać się z publikacjami wydanymi pod koniec XIX i na początku XX wieku. W zbiorze prezentowane są teksty z bogatego zbioru literatury w tym języku, jakim dysponuje Biblioteka Narodowa. Dostępne są także książki i czasopisma z dwudziestolecia międzywojennego, a więc z okresu, w którym w II Rzeczypospolitej znajdowała się największa diaspora żydowska w Europie.

W zbiorze znajdują się utwory blisko stu najważniejszych autorów jidysz – poetów, prozaików, dramaturgów. Są wśród nich pionierzy tworczości literackiej w tym języku, m.in. Salomon Ettinger, Mendele Mojcher Sforim oraz autorzy późniejsi, jak Abraham Goldfaden, Icchok Lejb Perec czy Szolem-Alejchemi inni. Ze względu na obowiązujące prawa autorskie na stronie nie mogły się znaleźć dzieła pisarzy późniejszych, jak choćby Izaaka B. Singera.

Ocalony z pożogi drugiej wojny światowej fragment dziedzictwa polskiej społeczności żydowskiej przez wiele lat spoczywał zapomniany w bibliotecznych zbiorach. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Biblioteki Narodowej i Fundacji Shalom ma on na nowo szansę cieszyć się zainteresowaniem społeczeństwa, a także stać się cennym źródłem oryginalnych tekstów w jidysz dostępnym dla studentów, doktorantów i dla wszystkich osób uczących się języka jidysz.

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content