Spacer: Śladami pisarzy żydowskich | Jan Jagielski

Spacer zaczynamy od dziedzińca kościoła Wszystkich Świętych, o którym napisał nowelę Szalom Asz. To tu zamieszkali w getcie prof. L. Hirszfeld i rodzina Zamenhofa. Wspominamy też o Teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskiej, a wychodząc z placu, oglądamy domy rodziny Prywesów, Wolanowskich i Nożyków. Mijamy zachowaną synagogę Nożyków i wychodzimy na ul. Grzybowską w miejscu, gdzie przed wojną i w czasie wojny mieścił się zarząd Gminy Żydowskiej. Tu pracował mieszkający w pobliżu pisarz Icchok Lejb Perec, tu samobójstwo popełnił Adam Czerniaków. Na zakończenie spaceru wchodzimy w zabudowania, a właściwie skwer w miejscu ul. Krochmalnej, gdzie mieszkał Szalom Asz.

Jan Jagielski – współzałożyciel i przewodniczący zarządu Stołecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej. Od 1991 roku pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie utworzył dział dokumentacji materialnych śladów obecności historycznej Żydów na ziemiach polskich, którym kieruje do dziś.


Miejsce zbiórki: przed wejściem do Kościoła Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38