Ładowanie Wydarzenia

Gwiazdy światowego jazzu na Festiwalu Warszawa Singera

-

[:pl]

To już czwarta edycja Singer Jazz Festival (SJF) w ramach Festiwalu Warszawa Singera. Muzyka jazzowa zajmuje ważne miejsce w ocenie gustów Polaków, co potwierdza rokroczne zainteresowanie tą częścią programu. W tym roku naszym słuchaczom przedstawimy szeroki repertuar muzyki żydowskiej – jazzowej i około jazzowej w wykonaniu polskich i zagranicznych muzyków. Założeniem festiwalu jest przedstawienie muzyki zarówno aszkenazyjskiej, jak i sefardyskiej, tak starej jak i nowoczesnej, aż do awangardy. Publiczności oddajemy przyjemność odkrywania korzeni żydowskich brzmień.

Co czeka słuchaczy podczas IV Singer Jazz Festival?

Jazzową cześć Festiwalu Warszawa Singera zainauguruje koncert polsko-niemieckiego trio, Oleś Brothers & Christopher Dell – „KOMEDA AHEAD” w Synagodze im. Nożyków. Bracia Marcin i Bartłomiej Oleś tworzący autorską muzykę od ponad dziesięciu lat, wraz z jednym z najbardziej kreatywnych improwizatorów na niemieckiej scenie muzycznej, Christopherem Dell, podejmą się interpretacji muzyki Krzysztofa Komedy. Wykonując utwory tej legendy polskiego jazzu, nadadzą im nowy, oryginalny i pełen emocjonalności wymiar.

KomedaAhead_fot.Blanka Tomaszewska

Wyjątkowym na tle festiwali jazzowych założeniem programowym SJF jest zaproszenie gościa specjalnego, tak zwanego Resident Guest. Jest to zawsze weteran jazzowy, muzyk utytułowany i ceniony autorytet, który w tworzonej przez festiwal przestrzeni spotyka się z młodą, polską sceną jazzową. Tegoroczną gwiazdą SJF będzie Rolf Kühn, światowej sławy klarnecista i saksofonista, który swój pierwszy koncert dał jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. W swoim dorobku ma blisko 30 albumów, skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów i seriali, jest nadal aktywny i twórczy mimo niemal 70-letniej kariery scenicznej.

Na scenach Singer Jazz Festival zaprezentuje się w trzech projektach. W niedawno reaktywowanym Jazz Clubie AKWARIUM wystąpi wraz z polskim trio Jachna/Mazurkiewicz/Buhl. Zespół w składzie z zasłużonymi na polskiej scenie improwizowanej muzykami – trębaczem, kontrabasistą i perkusistą, wydał w 2016 roku bardzo dobrze ocenioną płytę „Dźwięki ukryte”, składającą się z wyimprowizowanych kompozycji przepełnionych duchowością i symboliką.

W tej samej inspirującej przestrzeni nasz Resident Guest wystąpi w towarzystwie muzyków tworzących międzynarodowy projekt Minim Experiment. W skład zespołu wchodzą lider i gitarzysta Kuba Wójcik, włoski kontrabasista Luca Curcio i perkusista Albert Karch. Projekt wykonuje oryginalne kompozycje lidera, skupiające się wokół jazzu, muzyki improwizowanej i awangardy. Płyta tria wydana w ubiegłym roku zyskała tytuł Debiutu Roku według Polish-Jazz.blogspot.com.

W projekcie „Clarinet Summit”, najnowszej inicjatywie dyrektora artystycznego Singer Jazz Festival Adama Barucha, stworzonej specjalnie dla festiwalu – na jednej scenie z Rolfem Kühnem wystąpią polscy muzycy. Zagra powołany przez wybitnego gdańskiego saksofonistę i klarnecistę Mikołaja Trzaskę, IRCHA CLARINET QUARTET, w składzie z muzykami grającymi na różnych rodzajach klarnetów. Niemieckim akcentem koncertu będzie występ Christiana Dawida, światowej sławy niemieckiego klarnecisty, reprezentującego wschodnioeuropejski nurt muzyki jidysz. O sekcję rytmiczną koncertu zadbają Bracia Oleś.

Ircha Quartet

Projekt „ASEMAN – WHERE MUSIC CROSSES BORDERS” [Niebo – tam, gdzie muzyka przekracza granice] to artystyczna współpraca zespołu Aseman Band – żyjącej w Nowym Jorku izraelskiej artystki Hadar Noiberg oraz irańskich artystów mieszkających w Wiedniu. Fantastyczny jazz i World Music w ich wykonaniu pokazuje głębię kultury i dziedzictwo muzyczne Iranu i Izraela, co jest dowodem na twórczą więź i przyjaźń ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

Wystąpi przedstawiciel najmłodszego pokolenia polskiego jazzu, Zbigniew Chojnacki, z utworami ze swojej solowej płyty „Elektrotropizm”. Improwizator, akordeonista, postrzegający muzykę bardzo swobodnie, inspirujący się codziennością i niepozornymi z reguły elementami przestrzeni. Mimo młodego wieku występował już z wybitnymi muzykami sceny jazzowej jak Michał Urbaniak czy Zbigniew Namysłowski.

z.chojnacki2_fot.Eva Zaremba project

W „PODRÓŻ DOOKOŁA MÓZGU” zabierze nas 8-osobowa Orkiestra NAXOS. Grupa wspaniałych artystów łączy muzykę grecką, żydowską i arabską z jazzem, funky i muzyką klasyczną pod przewodnictwem lidera Orkiestry – Milo Kurtisa. Album pod tym samym tytułem, powstały ze współpracy Kurtisa z Konstantym Joriadisem, wydany w 2014 roku, uznany został prze tygodnik Polityka za jedno z Wydarzeń Roku.

Tradycyjnie już podczas festiwalu odbędzie się koncert w ramach Nocy Klezmerów. W tym roku na Placu Grzybowskim wystąpi jedna z czołowych izraelskich grup muzycznych Common Bond. Jest zespołem pięciu instrumentalistów i wokalisty, pochodzących z różnych środowisk muzycznych, reprezentujących nowy, oryginalny styl muzyczny – specjalnie napisany i zaaranżowany przez lidera Kobi’ego Shefi. Program zespołu oferuje „starożytne pieśni natury” inspirowane motywami z Bałkanów, Bliskiego Wschodu i zachodniej Afryki. Unikalne dźwięki są kombinacją motywów z muzyki klasycznej, bluesa, rocka i jazzu – w oparciu o nowy styl nadają nowe, świeże, rzadkie brzmienie znanym dźwiękom.

Będziemy mieli okazję wysłuchać wyjątkowej kombinacji muzycznej i kulturowej w wykonaniu peruwiańsko-polskiego rodzeństwa – grupy Marita Albán Juárez Quartet. Marita Albán Juárez jest wokalistką jazzową, muzykologiem i dziennikarką. José Manuel to muzyk wszechstronny, przedstawiciel latin-jazzu, hip-hopu, ale też członek orkiestry Salsa Central. Kwartet uzupełniają Dominik Wania, laureat licznych nagród dla pianisty jazzowego i Andrzej Święs, wielokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka basista młodego pokolenia.

Polsko-izraelski koncert Kądziela/Ettun/Zagórski to projekt współpracujących na co dzień perkusisty Adama Zagórskiego i saksofonisty Macieja Kądzieli oraz izraelskiego kontrabasisty i kompozytora Ehuda Ettuna. Muzycy wychodzą poza ramy współczesnej muzyki, ich kompozycje charakteryzują się harmonią a jednocześnie ogromną ekspresją. Prezentują eksperymentalne połączenia holenderskiego hard-bopu z kopenhaską awangardą oraz inspiracją muzyką folkową.

Muzyczne wydarzenia w czasie festiwalu są ważne, ale nie mniej istotne są spotkania z tworzącymi je artystami jazzowymi. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję do spotkania z artystami, którzy bardzo rzadko udzielają się w spotkaniach medialnych – Rolfem Kühnem, wybitnym niemieckim klarnecistą występującym na scenie od niemal 70 lat, oraz Hadar Noiberg, izraelską flecistką, kompozytorką i aranżerką mieszkającą w Nowym Jorku. Spotkania poprowadzi światowej sławy krytyk muzyczny, publicysta, propagator i wielki znawca polskiego jazzu, dyrektor artystyczny Singer Jazz Festival, Adam Baruch.

rolf1_Fot Harald Hoffmann

Kontynuacja cyklu Singer Jazz Festival to tradycyjna kultura żydowska w nowoczesnym wydaniu. Jazz w żydowskich aranżacjach jest żywy i prężnie rozwija się, eksperymentuje wielością brzmień i instrumentów. Pod koniec sierpnia Plac Grzybowski stanie się multikulturową areną dla prezentacji wybitnych, innowacyjnych projektów.

Więcej na: www.festiwalsingera.pl oraz www.facebook.com/FestiwalSingera

[:en]

This is going to be the fourth edition of the Singer Jazz Festival (SJF), which is part of Singer’s Warsaw Festival. Jazz music proves to be very important music choice for Poles and the interest that this part of the program is raising among the audience is just confirming it. This year, we will focus on presenting a wide range of Jewish music – jazz and jazz-related works performed by Polish and international artists. One of festival’s objectives is to present both Ashkenazi and Sephardic music, the old and the modern compositions, including the avant-garde ones. Our audience will have the pleasure of discovering the roots of the Jewish sounds.

 

What will happen during the 4th Singer Jazz Festival?

The jazz part of the Singer’s Warsaw Festival will be opened by the Polish-German trio, Oleś Brothers & Christopher Dell – “KOMEDA AHEAD” in the Nożyk Synagogue. The brothers, Marcin & Bartłomiej Oleś, have been composing and performing for more than ten years; this time, together with one of the most creative improvisers of the German music scene, Christopher Dell, they will get to interpret Krzysztof Komeda’s music. Performing compositions written by the legend of the Polish jazz music, they will bestow it with new, original and a very emotional caliber.

KomedaAhead_fot.Blanka Tomaszewska

Compared to other jazz festivals, the SJF’s objective to invite a special guest, the so called Resident Guest, is a unique idea. The Resident Guest is always a jazz veteran, award winning and recognized artist, who meets young, Polish jazz scene. This year, we have invited Rolf Kühn, a world famous clarinet and saxophone player, who performed his first concert back in the 1940s. Having released almost 30 records and composed music scores for tens of movies and TV shows, he is still active and working, while his stage career has been lasting for nearly 70 years.

On Singer Jazz Festival’s stage he will engage in three projects. In the recently revived Jazz Club AKWARIUM, he will perform together with Polish trio Jachna/Mazurkiewicz/Buhl. The ensemble, featuring well-recognized on Polish improvisation scene musicians – trumpet, double bass and percussion players, has released a very positively received album back in 2016, “Hidden Sounds,” which includes improvised compositions full of spirit and symbols.

Still in the same inspirational space, our Resident Guest will perform accompanied by musicians from the international project: Minim Experiment. The band consists of the leader and guitar player, Kuba Wójcik, Italian double bass player, Luca Curcio and the percussion artist, Albert Karch. The project focuses on performing original works composed by the leader, with jazz, improvised and avant-garde music as their central point of interest. The last year’s record released by the trio was awarded the title of the Debut of the Year by Polish-Jazz.blogspot.com.

Moving on, the project, “Clarinet Summit,” the latest initiative of the Singer Jazz Festival’s artistic director, Adam Baruch, developed specially for the festival, will feature Polish musicians performing together with Kühn. It will include IRCHA CLARINET QUARTET, formed by an outstanding saxophone and clarinet player from Gdańsk, Mikołaj Trzaska, with musicians playing various kinds of clarinets. The German accent of the concert will be the performance of Christian Dawid, the world class German clarinet player representing Eastern European trend in Yiddish music. Meanwhile, Oleś Brothers will take care of the rhythm section.

Ircha Quartet

The project “ASEMAN – WHERE MUSIC CROSSES BORDERS” is a result of artistic cooperation of ASEMAN BAND – the Israeli artist living in New York, Hadar Noiberg and Iranian artists living in Vienna. The fantastic jazz and world music they perform illustrates the depth of the culture and music heritage of Iran and Israel, which is a proof that creative bonds and friendship are beyond any political divides.

 

Another performance will be given by the representative of the youngest generation of Polish jazz music, Zbigniew Chojnacki, who will present works from his solo album “Electrotropizm.” An improviser and accordion player, his free perception of music is in harmony with being inspired by everyday smallest elements of space. Despite his young age, he has already performed with several outstanding jazz artists, such as Michał Urbaniak and Zbigniew Namysłowski.

z.chojnacki2_fot.Eva Zaremba project

Our audience will also be taken on “A JOURNEY AROUND THE BRAIN” by 8 artists of the NAXOS Orchestra. This ensemble of wonderful artists combines Greek, Jewish and Arabic music with jazz, funky and classical music under the leadership of Milo Kurtis. The album of the same title, a result of cooperation between Kurtis and Konstanty Joriadis, released in 2014, was recognized by Polityka weekly as one of the Events of the Year.

As usual, part of the festival, we will feature a concert of the Night of Klezmers. This year, on Grzybowski Square, the audience will have a chance to see one of the Israel’s leading music groups, Common Bond. A band of five instrumentalists and a vocalist with various music backgrounds represents new and original music style – specially written and arranged by the leader, Kobi Shefi. The band’s repertoire spotlights “ancient nature’s songs” inspired by the Balkan, Middle East and West Africa motives. The unique sounds are a combination of elements that originated from classical music, blues, rock and jazz music – and, having been based on a new style, they give the well-known sounds new, fresh and remarkable quality.

 

We will also have an opportunity to listen to a unique music and cultural combination performed by Peruvian-Polish siblings – the group Marita Albán Juárez Quartet. Marita Albán Juárez is a jazz vocalist, music specialist and journalist. José Manuel is a diverse musician, representative of Latin-jazz, hip-hop and member of Salsa Central orchestra. The quartet will be accompanied by Dominik Wania, a multi-awarded jazz pianist and Andrzej Święs, a young generation bass player who has been nominated to Fryderyk award several times.

 

Polish-Israeli concert of Kądziela/Ettun/Zagórski is a project of long-time collaborators: percussion player, Adam Zagórski, saxophone player, Maciej Kądziela and Israeli double bass player and composer, Ehud Ettun. They often go well beyond contemporary music; their compositions are described as harmonic and at the same time wildly expressionistic. Today, they present experimental combination of Dutch hard-bop and Copenhagen avant-garde inspired by folk music.

 

Music events during the festival are important, but the meetings with the festival’s guests, the jazz artists, are as important. The audience will have an exceptional chance to meet with the artists who rarely appear in media, including Rolf Kühn, an outstanding clarinet player who has been performing for nearly 70 years and Hadar Noiberg, an Israeli flutist, composer and arranger who lives in New York. The meetings will be hosted by the world famous music critic, publicist, promoter and expert in Polish jazz, artistic director of the Singer Jazz Festival, Adam Baruch.

rolf1_Fot Harald Hoffmann

 

Continuation of the series Singer Jazz Festival is a platform for featuring traditional Jewish culture in a modern, energetic improvisation. Jazz music in Jewish arrangements is lively and resilient in its development; it experiments with wide diversity of sounds and instruments. At the end of August, Grzybowski Square will become multicultural stage presenting outstanding and innovative projects.

Więcej na: www.festiwalsingera.pl oraz www.facebook.com/FestiwalSingera

[:]

Szczegóły

Start:
28 sierpnia 2017
Koniec:
3 września 2017
Wydarzenie Categories:
, ,
KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera