Ładowanie Wydarzenia

35 projektów na 35 lat Fundacji Shalom: kwartalnik „CWISZN – Pomiędzy”

-

Kwartalnik „CWISZN – Pomiędzy” narodził się z potrzeby odświeżenia oblicza kultury jidysz w Polsce. Pierwszy, podwójny numer ukazał się wiosną 2010 roku, a ostatni wiosną 2015 roku. Pismo, wpisując się w tytułową przestrzeń „pomiędzy” (jid. „cwiszn”), pokazywało związki między kulturą jidysz a kulturą polską, pomiędzy różnymi okresami historycznymi i dziedzinami sztuki. W piśmie prezentowane były teksty krytyczne i naukowe z dziedziny szeroko pojętej jidyszystyki, a także dawniejsza i współczesna literatura jidysz w przekładach na polski oraz wybrane teksty w oryginale.

Gołda Tencer, wydawca kwartalnika, napisała: Jestem przekonana, że to pismo ma szansę stać się zupełnie nowym, świeżym głosem w polskim dyskursie na temat kultury jidysz. Można z całą stanowczością stwierdzić, że to życzenie się spełniło. Dzięki „Cwiszn” na naszych oczach odradza się Jidyszland – kultura żydowska wzbogacona o wielokulturowość, nowoczesne trendy i tradycję.

Na łamach „Cwiszn” podejmowana jest nie tylko tematyka pamięci i ochrony dziedzictwa, lecz także kwestie dotyczące współczesnej kultury polskiej. Twórcy czasopisma udowodnili, że można przewartościować archaiczne poglądy, zaproponować innowacyjne sposoby interpretacji oraz rewizji stereotypów związanych z kulturą żydowską. Dzięki skutecznej linii programowej redaktorom „Cwiszn” udało się wtłoczyć w „kulturowy krwiobieg” teksty, które skazane były na zapomnienie.

Chcemy mediować między dawną a współczesną kulturą, między kulturą przed Zagładą i kulturą po Zagładzie, przed Marcem i po Marcu ’68, ale także – może przede wszystkim – między kulturą jidysz a kulturą polską – deklarowała we wstępie do pierwszego numeru, redaktor naczelna Karolina Szymaniak.

Każdy numer kwartalnika poświęcony był jednemu tematowi związanemu z językiem i kulturą jidysz, którego różne aspekty przedstawiane były w poszczególnych działach pisma, takich jak: archiwum, historia, kultura, literatura, czy język. Nie brakowało również informacji o aktualnych wydarzeniach i publikacjach związanych z profilem pisma. Było to też pismo mogące poszczycić się bardzo ciekawą i wysmakowaną szatą graficzną.

Wydawanie kwartalnika dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa, Rozwój czasopism kulturalnych.

Szczegóły

Start:
11 grudnia 2023
Koniec:
31 marca
KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera
Skip to content