Żydowski Salon Literacki Żydowski Salon Literacki: „Nie była Runią Singer. O Runi Poncz, warszawskiej partnerce Icchoka Baszewisa Singera, matce jego syna, komunistce i outsiderce” – spotkanie z MEIRAV HEN, wnuczką Runi i Icchoka

Prowadzenie: Remigiusz Grzela

Niewiele dziś wiadomo o Runi Poncz – przedwojennej działaczce. Izrael Zamir syn Runi i Baszewisa pisał: „Mama była komunistką. Musiała więc – jako córka rabina – przebyć ogromną drogę, zresztą jak wiele żydowskich dziewcząt, które otrzymały wychowanie w polskich gimnazjach. Jej towarzyszki partyjne odwiedzały często nasz dom, przynosząc ulotki broszurki, na których wydrukowane były młot i sierp. Mama starała się ukryć to przed ojcem, który bardzo denerwował się ilekroć znajdował w domu tę komunistyczną bibułę. – Przez ciebie jeszcze nas aresztują i nie będę mógł wyjechać do Ameryki”.
W 1932 roku za „działalność wywrotą” Runia trafiła na kilka miesięcy do więzienia. W 1935 roku zabierając syna wyjechała do Moskwy. Półtora roku później została wysiedlona ze Związku Radzieckiego. Wyjechała z synem do Turcji, gdzie przebywali nielegalnie przez dziewięć miesięcy, oczekując wiz do Palestyny. Wiosną 1938 roku przybyli do Hajfy.
Co później wydarzyło się z Poncz. Opowie o niej wnuczka Runi i Baszewisa, Meirav Hen.

Meirav Hen na wystawie „Hommage à Isaac Bashevis Singer w Galerii Malostranske Besedy, w Pradze (czerwiec 2022)

 


Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9

Wstęp po potwierdzeniu obecności od 8 do 24 sierpnia na: warschau-kf@bmeia.gv.at; miejsca nie są numerowane

Wydarzenie transmitowane on-line na profilach Austriackiego Forum Kultury i Festiwalu Warszawa Singera na Facebooku

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content