Wydawnictwa

„I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE” (album w twardej/miękkiej oprawie)

Album „I ciągle widzę ich twarze”, który ukazał się już w nakładzie 6 tysięcy, zdobył uznanie i pierwszą nagrodę w konkursie „Najpiękniejsze książki roku” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 1997 roku. Powstał w oparciu o wystawę fotografii Żydów polskich „I ciągle widzę ich twarze”, którą Fundacja Shalom prezentowała w wielu miejscach w Polsce i na całym świecie. Album ten jest wyjątkową ilustracją barwnego, nieistniejącego już świata żydowskiego, który był nieodłączną częścią wizerunku Polski przedwojennej.

Układ i opracowanie graficzne: Lech Majewski, opracowanie tekstów na podstawie na podstawie wywiadów i nadesłanych listów: Anna Bikont.

Wersja polsko-angielska, zdjęcia Żydów polskich (454 zdjęcia) Wyd. 1 – Warszawa 1996 r., wyd. 2 – 1996 r., wyd. 3 – 1998 r.

Album w oprawie twardej z obwolutą – format: 28,5 x 38,5 cm, 232+4 s. – cena katalogowa 125 zł

Album w oprawie miękkiej – format: 28 x 38 cm, 232 s. – nakład wyczerpany

 

„POECI ZŁOTEJ ERY” Aleksander Ziemny (zbiór wierszy)

Zbiór wierszy poetów sefardyjskich (Jehuda, Halevi, Solomon ibn Gabirol, Moses ibn Ezra) w przekładzie Aleksandra Ziemnego. W 1997 roku zdobył I nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze książki roku”.

Opracowanie graficzne: Lech Majewski „Złota seria”, wyd. 1, Warszawa 1996 r.

Oprawa miękka, format 20 x 20 cm, 60 s.

Nakład wyczerpany

 

„MY ŻYDZI POLSCY…” Julian Tuwim

Krzyk zranionego serca poety-tułacza opłakującego nad brzegami Hudsonu śmierć męczeńską Żydów polskich. Dokument bólu, rozpaczy i gniewu napisany przez Juliana Tuwima w pierwszą rocznicę powstania w getcie warszawskim. W formie wzbogaconej o obszerne przypisy prof. Chone Szmeruka i mało znany artykuł Juliana Tuwima Pomnik i mogiła ukazuje się w Polsce po raz pierwszy w 50. rocznicę powstańczego zrywu Żydów warszawskich.

Wydanie w wersji polsko-angielsko-hebrajsko–jidysz, wyd. 1 – Warszawa 1993r.

Oprawa miękka, format: 29,5 x 20,5 cm, 80 s.

Cena katalogowa – 10 zł

 

„DZIECI ŻYDOWSKIE OSKARŻAJĄ” (antologia)

Wspomnienia osób, które w momencie wybuchu wojny miały zaledwie kilka lat. Autorzy opisują tragiczne wydarzenia, na które patrzyli będąc dziećmi, Świat widziany oczyma dziecka nabiera innego wymiaru, jakby był oglądany przez specyficzny filtr. Świat, którzy opisują autorzy wspomnień zawartych w książce „Dzieci żydowskie oskarżają” nie był przeznaczony dla oczu dziecka – tym bardziej groteskowo wygląda on w tej perspektywie, potęgując tragiczny wymiar opisywanych wydarzeń. Naszym dzieciom, którym oby tylko książki przypominały, że „ludzie ludziom zgotowali ten los”. (Gołda Tencer)

Wyd. 1, Warszawa 1993 r.

Oprawa miękka, format: 20 x 14,5 cm, 144 s.

Cena katalogowa – 4 zł

 

„NIC DAROWANE”   Wisława Szymborska (tomik poezji)

Zbiór utworów laureatki literackiej nagrody Nobla w wersji pięciojęzycznej – polsko – angielsko – niemiecko – hebrajsko – jidysz. W 1999 roku książka otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku”

Opracowanie graficzne: Lech Majewski, Dorota Nowacka, „Złota seria”, cymelia, wydanie bibliofilskie numerowane, nakład 1000 szt.

Wersja polsko-angielsko-niemiecko-hebrajsko-jidysz, wyd.1 – Warszawa 1999 r.

Oprawa miękka, format: 35 x 14 cm

Nakład wyczerpany

 

„PAMIĘĆ. HISTORIA ŻYDÓW POLSKICH PRZED, W CZASIE I PO ZAGŁADZIE” Barbara Engelking, Feliks Tych, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyndul, pod red. naukową Feliksa Tycha (książka rozdawana bezpłatnie tylko szkołom i instytucjom edukacyjnym)

Fundacja Shalom wraz z gronem osób współpracujących – historyków, socjologów i filozofów – podjęła się opracowania i wydania dzieła dokumentującego dzieje i kulturę polskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Holocaustu. Inicjatywa ta wynikała z przekonania o niezbędności publikacji traktującej ten temat rzetelnie i wyczerpująco, mówiącej prawdę o kwestiach pomijanych milczeniem. Książka ukazała się w momencie szczególnym – w 60 rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Jej autorami są znani badacze historii Żydów z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Redakcji naukowej nad książką podjął się prof. Feliks Tych.

Cały nakład zostanie przekazany w darze dla polskich szkół. Pragniemy, aby książka była dostępna dla uczniów z całej Polski, także z małych miejscowości, w których trudno o dostęp do dobrze zaopatrzonych bibliotek i archiwów. Wobec problemów finansowych, z jakimi często borykają się biblioteki szkolne Fundacja Shalom wystąpiła z inicjatywą wydania książki, którą szkoły otrzymają w prezencie. Jesteśmy przekonani, że pozycja ta będzie przydatna w kształceniu młodzieży i przełamywaniu stereotypów obecnych nadal w polskim społeczeństwie. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na bezpłatną dystrybucję książki do wszystkich szkół w Polsce. W pierwszej kolejności trafi ona do publicznych liceów ogólnokształcących i profilowanych. Książka adresowana jest przede wszystkim do młodych odbiorców – uczniów szkół średnich i gimnazjów. Poprzez zwartą narracjęi bogato ilustrowaną formę pomoże ona zapoznać sięz wielowiekową historią polskich Żydów i ich bogatym dziedzictwem kulturowym.

Szczególny charakter odbiorcy książki wymagał przedstawienia obszernej i trudnej problematyki w sposób przystępny – za pomocą ciekawej narracji, licznych ilustracjii przemyślanego układu graficznego. Oprawy graficznej podjął się Tomasz Lec, doboru ilustracji dokonał Jan Jagielski z Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego. Praca konsultowana była ze specjalistami, doświadczonymi w pracy z młodzieżą i tworzeniu publikacji do niej kierowanych.

Książka pomyślana jest również jako materiał pomocniczy dla nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych. Jest zaopatrzona w mapy, diagramy, informacje statystyczne, fragmenty ważnych świadectw i dokumentów. W książce znajdą dla siebie ważne informacje zarówno osoby po raz pierwszy zapoznające sięz tematem, jak i znawcy przedmiotu.

Książka została wydana dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, The Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance and Research oraz Fundacji Shalom.

Książkę mogą zamówić i bezpłatnie otrzymać szkoły, biblioteki i instytucje edukacyjne. Koszt przesyłki ponosi odbiorca.

Wydawnictwa muzyczne, multimedia:

 

„MIASTECZKO BEŁZ” (płyta CD/ kaseta)

Pieśni żydowskie w wersji jidysz w wykonaniu Gołdy Tencer:

 1. Kinder jurn (M. Giebirbig)   3.46
 2. Majn idisze mame (trad.)   3.54
 3. Rożinkies myt mandeł (A. Goldfaden)   3.53
 4. Zemerł (trad.)   5.03
 5. Rebns nysn (trad.)   2.15
 6. Josł, Josł (S. Steinberg – N. Casman)   2.57
 7. Dudełe (Rabi Levi Icchok Berdyczower)   4.37
 8. Ejli, Ejli (trad.)   2.48
 9. Rebeka (S. Szurmiej, A. Włast, Z. Białostocki)   4.31
 10. Warniczkies (trad.)   3.14
 11. Baj mir bisti szejn (trad., Sz. Sekunda)   2.02
 12. Majn sztejtełe Bełz (trad.)   3.48

Cena katalogowa wydania na płycie CD – 27 zł

Cena katalogowa wydania na kasecie – 6 zł

 

„KAMIENICA NA NALEWKACH” (płyta CD)

 1. Żydowski krawiec, śpiewa Janusz Tencer
 2. Tum-bałałajka, śpiewa Beata Rybotycka
 3. Mały goj, śpiewa Marian Opania
 4. Wiązanka chasydzka, śpiewają: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus
 5. Rebeka, śpiewa Gołda Tencer
 6. Iczi Ele, śpiewa Jacek Wójcicki
 7. Lekcja dobrych manier, śpiewają: Edyta Jurecka, Joanna Przybyłowska, Dorota Salamon, Barbara Szeliga, Robert Rozmus
 8. Szafa, śpiewa Piotr Gąsowski
 9. Troszeczkę słońca (Abi Giezynt), śpiewa Hanna Śleszyńska
 10. Baj mir bisti szejn, śpiewają Ewa Dąbrowska, Edyta Jurecka, Joanna Przybyłowska, Dorota Salamon
 11. Ja już mam dosyć swojej żony, śpiewa Marian Opania
 12. Majn jidisze mame, śpiewa Gołda Tencer
 13. Jadidibom, śpiewa zespół Teatru Żydowskiego

Piosenka i humor żydowski w pełnym atrakcji widowisku rozrywkowym. Przedwojenna dzielnica żydowska utożsamiana była i jest do dzisiaj z Nalewkami, ulicą gdzie koncentrowało się bujne, wielobarwne życie społeczności żydowskiej, była dla niej tym, czym Marszałkowska dla Polaków. Na Nalewkach wszyscy się znali, wzajemnie wspomagali w smutkach i wspólnie przeżywali radości. Nie ma drugiej takiej ulicy, która doczekałaby się tylu wspomnień utrwalonych w pamiętnikach, literaturze nie tylko żydowskiej, w poezji, piosence i ikonografii. Na Nalewkach królował język jidysz i zachowały się wszystkie społeczne źródła obyczajowości żydowskiej, tworzonej przez ludzi biednych, ale zapobiegliwych i przedsiębiorczych. Troszczyli się o byt, kochali się i nienawidzili. Na Nalewkach zawsze wierzono, że ta wspólnota i tradycja żydowska trwać będą wiecznie. Zbrodnia Holocaustu tragicznie przekreśliła te nadzieje i przysypała popiołem Nalewki. Poprzez spektakl „Kamienica na Nalewkach” chcieliśmy przybliżyć i ocalić od zapomnienia klimat żydowskiej ulicy. (Gołda Tencer, Szymon Szurmiej) W przedstawieniu udział wzięli artyści Teatru Żydowskiego oraz czołowe gwiazdy polskiej sceny m. in. Zofia Merle, Gołda Tencer, Hanna Śleszyńska, Beata Rybotycka, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Jacek Wójcicki, Krzysztof Kowalewski, Marian Opania, Wiktor Zborowski. Piosenki w aranżacji Janusza Tylmana wykonywane są w języku polskim.

Czas nagrania – 46 min.

Nakład wyczerpany

 

„I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE… I CIĄGLE SŁYSZĘ ICH GŁOSY… ” (multimedialna płyta CD)

Prezentacja multimedialna zawiera zdjęcia z albumu „I ciągle widzę ich twarze” oraz piosenki żydowskie w wykonaniu Gołdy Tencer. Na płycie są również fragmenty rejestracji filmowych z recitalu Gołdy Tencer w Teatrze Małym w Krakowie oraz ze spektakli teatralnych z jej udziałem.

Cena katalogowa – 30 zł

„KAMIENICA NA NALEWKACH” (kaseta VHS)

 1. Żydowski krawiec, śpiewa Janusz Tencer
 2. Tum-bałałajka, śpiewa Beata Rybotycka
 3. Mały goj, śpiewa Marian Opania
 4. Wiązanka chasydzka, śpiewają: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus
 5. Rebeka, śpiewa Gołda Tencer
 6. Iczi Ele, śpiewa Jacek Wójcicki
 7. Lekcja dobrych manieR, śpiewają: Edyta Jurecka, Joanna Przybyłowska, Dorota Salamon, Barbara Szeliga, Robert Rozmus
 8. Szafa, śpiewa Piotr Gąsowski
 9. Troszeczkę słońca (Abi Giezynt), śpiewa Hanna Śleszyńska
 10. Baj mir bisti szejn, śpiewają Ewa Dąbroska,Edyta Jurecka,Joanna Przybyłowska, Dorota Salamon
 11. Ja już mam dosyć swojej żony, śpiewa Marian Opania
 12. Majn jidisze mame, śpiewa Gołda Tencer
 13. Jadidibom, śpiewa zespół Teatru Żydowskiego

Czas nagrania 117 min.

Nakład wyczerpany

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content