Uniwersytet trzeciego wieku

Działający nieprzerwanie od 1 marca 2006 roku, Uniwersytet Trzeciego Wieku to uczelnia szczególna, stworzona przez Fundację Shalom, a dziś działająca w ramach Teatru Żydowskiego — Centrum Kultury Jidysz. Stworzony i prowadzony w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania jest miejscem nauki i spotkań blisko 200 słuchaczy powyżej 55 roku życia.

 

Jednym z głównych celów UTW jest aktywizacja i poprawa jakości życia osób starszych poprzez zapewnienie im możliwości wielokierunkowego rozwoju: intelektualnego, duchowego, a także psychoruchowego. Z dużym szacunkiem dla różnorodności, prezentowane są tu nie tylko historyczne korzenie kultury języka jidysz, ale także współczesne projekty społeczne, artystyczne i naukowe.

 

Bogata oferta programowa jest dostępna dla każdego, bez względu na wyznanie i dotychczasowe wykształcenie. Oprócz zajęć o tematyce dotyczącej kultury, tradycji i obyczajowości Żydów aszkenazyjskich, UTW oferuje również kursy komputerowe, warsztaty plastyczne, kurs tańca żydowskiego, zajęcia sportowe, grupy wsparcia oraz wykłady z innych dziedzin, jak medycyna, psychologia, czy sztuki piękne. Każdy z uczestników może także zgłębiać tajniki języka jidysz. Lektoraty na trzech poziomach zaawansowania prowadzi dr Jacob Weitzner .

 

Program zajęć został tak skonstruowany, aby każdy z uczestników miał możliwość wyboru najciekawszych dla siebie przedmiotów. Studenci UTW mogą pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać hobby oraz talenty artystyczne, przy uwzględnieniu swojego indywidualnego potencjału.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje również wystawy prac studentów, otwarte wykłady i spotkania autorskie z osobistościami świata kultury i sztuki, a także wyjazdy plenerowe. Członkowie UTW mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych specjalnie dla nich, uroczystych celebracjach świąt żydowskich, takich jak Chanuka i Pesach, czy też wspólnym obchodzeniu Szabasu i Hawdali. Uroczystościom towarzyszą wykłady o historii i tradycjach świąt żydowskich oraz degustacja świątecznych przysmaków.

 

Interdyscyplinarny program pozwala na wsparcie wszechstronnej edukacji seniorów w wielu aspektach. Jeżeli chcą Państwo dołączyć do grona uczestników UTW, prosimy o kontakt z koordynatorem – tel. 22 620 47 33, utw@shalom.org.pl.  

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

VI Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Teraz My” (2008) I miejsce w kategorii Zespoły Teatralne

VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Teraz My” (2009) II miejsce w kategorii Etiuda Teatralna

Senioralia 2010I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko prezentujące dorobek UTW Fundacji Shalom

IV Juwenalia III wieku (2011) Aktorska Nagroda Zespołowa dla Zespołu Tanecznego UTW

XI Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Teraz My” (2013) Wyróżnienie w kategorii Spektakl Teatralny

XII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (2013) II miejsce dla kabaretu Golden Age

XIII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (2014) III miejsce dla kabaretu Shalom

XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My” (2015) I miejsce za przedstawienie „Akademia Kulinarna Kabaretu Shalom”

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content