Spotkanie z Dawidem Gurfinkielem i Elizą Gaust, prezesem i wiceprezeską Stowarzyszenia HaKoach

HaKoach to po hebrajsku „siła”. Nazwę stowarzyszenia zaczerpnęliśmy od przedwojennego żydowskiego klubu sportowego.
Naszymi głównymi celami są: tworzenie i promowanie kultury żydowskiej, edukacja w zakresie kultury, tradycji i obyczajów żydowskich, integracja społeczności lokalnej, a także przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i ksenofobii. Fascynuje nas historia żydowskiej Łodzi. Główne trzony naszych działań to kultura i edukacja. Nasze plany na najbliższą przyszłość to: kampania społeczna wokół kultury żydowskiej, oprowadzania, warsztaty, imprezy i festiwale.

Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15

Wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, miejsca nie są numerowane


 

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content