SHOSHANA RONEN

Od 2009 jest kierowniczką zakładu Hebraistyki na wydziale Orientalistyki UW. Opublikowała m.in.: In Pursuit of the Void: Journeys to Poland in Contemporary Israeli Literature (2001), Nietzsche and Wittgenstein: In Search of Secular Salvation (2002), i Polin – A Land of Forests and Rivers: Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature in Israel (2007). A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Oziasz Thon, an Intellectual Portrait (2015). Współredagowała: Polish and Hebrew Literature and National Identity (2010). A Romantic Polish-Jew: Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives (2015), The Trilingual Literature of Polish Jews From Different Perspectives: In Memory of I. L. Peretz, (2017).

Zajmuje się współczesną literaturą hebrajską, myślą żydowską i filozofią współczesną. W sposób szczególny bada takie kwestie jak wątków polskich w literaturze hebrajskiej; kultury żydowskiej, a zwłaszcza hebrajskiej, w Polsce okresu przełomu wieku XIX i XX oraz w Polsce międzywojennej; Zagłady w myśli żydowskiej i literaturze hebrajskiej (również problemem nazywanym „drugim pokoleniem” w literaturze); zagadnień i związków literatury hebrajskiej i judaizmu; problematyką genderową w judaizmie i współczesnej literaturze hebrajskiej; pamięcią, tożsamością i narodowością we współczesnej literaturze hebrajskiej.

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content