godz. 10.00-16.00


Sesja naukowa w Centrum Kultury Jidysz: „Kultura i polityka. W 70. rocznicę śmierci/mordu na członkach Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego w ZSRR” – pod opieką naukową dr Karoliny Szymaniak

PROGRAM:

godz. 10.00 Rozpoczęcie sesji

godz. 10:15 Wykład inauguracyjny

Prof. Joanna Nalewajko-Kulikov (IH PAN): „Czy w Związku Radzieckim istniała kwestia żydowska? Krótki kurs historii Żydów w ZSRR”

Dyskusja

godz. 11:15 Przerwa

Z perspektywy kobiet:

godz. 11:30 prof. Joanna Degler (Lisek) (UWr): „Chana Lewin – poetka, żołnierka, feministka. Dlaczego Stalin o niej zapomniał?”

godz. 11:50 dr Karolina Szymaniak: „Szyra Gorszman jako reportażystka”

godz. 12:10 Anna Rozenfeld (LMU München): „Ida Kamińska – doświadczenie uchodźctwa” [on-line]

Dyskusja

godz. 12:45-14:00 Przerwa

Wojna, obóz, literatura:

godz. 14:00 prof. Magdalena Ruta (UJ): „Żydowscy poeci gułagu”

godz. 14:20 Philip Schwartz |DE| (IH PAN): „Śmierć, przetrwanie, zmartwychwstanie. Stosunki polsko-sowieckie z perspektywy literatury jidyszowej w latach 40. I 50. XX wieku” [on-line]

Dyskusja

godz. 14:40-15:00 Przerwa

Między literaturą a muzyką:

godz. 15:00 Bella Szwarcman-Czarnota: „Legalny adres Szmuela Halkina. Icyk Manger i Lew Ozierow o życiu po życiu poety”

godz. 15:20 Maria Sławek (Instytut Mieczysława Wajnberga): „Miałem kiedyś

dom – już nie mam. Szmuela Halkina i cykl Jidisze lider op. 17 Mieczysława Wajnberga”

Dyskusja


Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15

Wstęp po potwierdzeniu obecności – do 20 sierpnia na: ckj@jidysz.org.pl; liczba miejsc ograniczona

Wydarzenie transmitowane on-line – szczegóły na: www.festiwalsingera.pl

 

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content