Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Uchwycić getto. Codzienność getta łódzkiego oczami artystów”

Wystawa towarzyszy obchodom 80. rocznicy likwidacji getta w okupowanej Łodzi.

Kuratorzy: Zofia Trębacz, Jakub Bendkowski

Wystawa „Uchwycić getto. Codzienność getta łódzkiego oczami artystów” towarzyszy osiemdziesiątej rocznicy likwidacji getta w okupowanej Łodzi. Gettową codzienność ukazano, korzystając ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego: oryginalnych obrazów i rysunków stworzonych w getcie – przede wszystkim przez Józefa Kownera, Izraela Lejzerowicza i Icchoka Braunera, nigdy wcześniej niepokazywanych razem – a także prac o tematyce propagandowej oraz powstałych w getcie artefaktów.

Znaczek pocztowy z getta łódzkiego (10 fenigów), zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringlebluma

Część rysunków i obrazów to zainspirowane obserwacją życia codziennego w pełni dopracowane dzieła. Inne wydają się raczej zapisem rzeczywistości czy reportażem. Jeszcze inne to prace propagandowe powstałe na zlecenie żydowskiej administracji, mające przekonać Niemców o przydatności pracy łódzkich Żydów i tym samym zapewnić im ocalenie. Obok dzieł wykonanych w celu pokazania zdolności produkcyjnych getta tworzono również prace pomyślane jako prezenty dla ważnych urzędników getta, którym chciano się przypodobać. 

Wszystkie te eksponaty przybliżają codzienność getta i okoliczności, w jakich powstały. Szczególne znaczenie mają te dzieła, które artyści tworzyli z wewnętrznej potrzeby udokumentowania sytuacji, w jakiej znalazły się tysiące Żydów. To one pokazują to, co zostało ukryte w pracach o charakterze „oficjalnym”. Zaskakują nieraz śmiałą kompozycją i kolorystyką, na pierwszy rzut oka nieprzystającą do tragicznych okoliczności.

Zebrane prace pokazują jedynie wycinek historii getta. Dają niepowtarzalną szansę zapoznania się z dziejami najdłużej funkcjonującego na ziemiach polskich getta.

 

Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5

Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy mailowe; zgłoszenia od 12 sierpnia na adres: rezerwacja@jhi.pl


Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5

Wstęp wolny


Wydarzenie towarzyszące zorganizowane przez Żydowski Instytut Historyczny

 

 

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content