MIROSŁAWA M. BUŁAT

Historyk teatru polskiego i żydowskiego, autorka tłumaczeń; absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Center for Advanced Judaic Studies University of Pennsylvania (Filadelfia). Przez wiele lat wykładała na UJ wybrane zagadnienia z historii teatru żydowskiego na ziemiach polskich (2001-2013), potem prowadziła lektorat jidysz (2016), a także akademickie zajęcia translatoryjne (2017). Jest autorką książki Krakowski Teatr Żydowski (<<Krokewer Jidisz Teater>>) – między <<szundem>> a sztuką (Kraków 2006) oraz licznych artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych (także w języku angielskim i niemieckim) na temat historii teatru żydowskiego oraz polsko-żydowskich/ żydowsko-polskich kontaktów międzykulturowych. Właśnie w jej tłumaczeniu i opracowaniu naukowym ukazały się (po raz pierwszy w formie książkowej) wspomnienia Estery Racheli Kamińskiej Derner un blumen  (pod polskim tytułem Boso przez ciernie i kwiaty) – w serii Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich.

http://zydzi.autobiografia.uni.wroc.pl/category/seria-wydawnicza/

http://zydzi.autobiografia.uni.wroc.pl/derner-un-blumen-der-weg-fun-majn-leben-sic-2/

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content