Leśmian w Radio Polin

W 20-minutowej audycji poetka Elżbieta Lipińska przeczyta wybrane wiersze Bolesława Leśmiana

Dostęp na: www.polin.pl/pl/radio


Wydarzenie towarzyszące zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content