Kwartalnik „Cwiszn”

Kwartalnik „Cwiszn” narodził się z potrzeby odświeżenia oblicza kultury jidysz w Polsce. Pierwszy, podwójny numer ukazał się wiosną 2010 roku. Pismo, wpisując się w tytułową przestrzeń „pomiędzy” (jid. „cwiszn”), pokazuje związki między kulturą jidysz a kulturą polską, pomiędzy różnymi okresami historycznymi i dziedzinami sztuki.
Chcemy mediować między dawną a współczesną kulturą, między kulturą przed Zagładą i kulturą po Zagładzie, przed Marcem i po Marcu ’68, ale także – może przede wszystkim – między kulturą jidysz a kulturą polską – deklarowała we wstępie do pierwszego numeru, redaktor naczelna Karolina Szymaniak.

Na łamach „Cwiszn” podejmowana jest nie tylko tematyka pamięci i ochrony dziedzictwa, lecz także kwestie dotyczące współczesnej kultury polskiej. Twórcy czasopisma przewartościowują archaiczne poglądy, proponują innowacyjne sposoby interpretacji oraz rewizji stereotypów związanych z kulturą żydowską. Dzięki skutecznej linii programowej redaktorom „Cwiszn” udało się wtłoczyć w „kulturowy krwiobieg” teksty, które skazane były na zapomnienie.

Każdy numer poświęcony jest jednemu tematowi związanemu z językiem i kulturą jidysz, którego różne aspekty przedstawiane są w poszczególnych działach pisma, takich jak: archiwum, historia, kultura, literatura, czy język. Nie brakuje również informacji o aktualnych wydarzeniach i publikacjach związanych z profilem pisma.

Gołda Tencer, wydawca kwartalnika, napisała: Jestem przekonana, że to pismo ma szansę stać się zupełnie nowym, świeżym głosem w polskim dyskursie na temat kultury jidysz. Można z całą stanowczością stwierdzić, że to życzenie się spełniło. Dzięki „Cwiszn” na naszych oczach odradza się Jidyszland – kultura żydowska wzbogacona o wielokulturowość, nowoczesne trendy i tradycję.

Ostatni numer ukazał się wiosną 2015 r.

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content