Koncert: „NIGUNIM” | TRIO BASTARDA – SZAMBURSKI/POKRZYWIŃSKI/GÓRCZYŃSKI

Wystąpią: Paweł Szamburski (klarnet), Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela), Michał Górczyński (klarnet kontrabasowy)

Muzyka Bastardy to współczesna, oryginalna i bardzo osobista wypowiedź wsparta na bogatych tradycjach muzycznych. Improwizując wokół archaicznych melodii, komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory, muzycy budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierają do ich uniwersalnego, duchowego wymiaru.

fot. Mikołaj Starzyński

Zespół został powołany do życia przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Grupa wydawniczo i środowiskowo związana z wytwórnią Lado ABC, jest również partnerem międzynarodowego projektu badawczego HERA „Sound Memories. The Musical Past in Late -Medieval and Early Modern Europe”.

Bastarda ma w repertuarze trzy płyty: „Promitat eterno”, podejmującą wątki muzyki średniowiecznej, „Ars moriendi”, w całości poświęconą tematowi śmierci oraz ceremonii pogrzebowej oraz najnowszą – „Nigunim” (2020), poświęcony mistycznym pieśniom chasydzkim z XVIII i XIX wieku. Trzeci album został nagrany nagrany w ramach festiwalu „Muzyka Wiary Muzyka Pokoju”. Czerpiąc głównie ze spuścizny chasydzkiej dynastii Modrzyc, a także z muzykologicznych zbiorów Moshe Bieregowskiego, muzycy odkrywają przed słuchaczami piękno dawnych, żydowskich melodii, opracowując je w specyficzny dla siebie sposób i filtrując przez unikatowy, ukształtowany już język zespołu. Dla Bastardy niezwykle inspirująca jest również wewnątrzmuzyczna siła narracyjna Nigunów. Bez słów opowiadają o radości i smutku, o życiu w pełnym spektrum doznań, stanowią niejako istotę chasydyzmu, który zawsze oscylował między oczekiwaniem na koniec świata, a radosną, niemal ekstatyczną afirmacją życia.


Synagoga im. Małżonków Nożyków, ul. Twarda 6

Bilety: 50 PLN – do nabycia na: www.ewejsciowki.pl, www.teatr-zydowski.art.pl, w Biurze Organizacji Widowni tel. 22 526 20 34; 22 850 64 50 lub 51 oraz w kasach Teatru Żydowskiego: przy ul. Senatorskiej 35, tel. 22 850 64 35 lub w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, al. Niepodległości 141a, tel. 22 850 56 56

Miejsca nie są numerowane, mężczyzn obowiązują nakrycia głowy

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content