Informacje organizacyjne dotyczące wydarzeń XVII Festiwalu Warszawa Singera

(uwzględniające wymogi reżimu sanitarnego)

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych podczas Festiwalu osoby zdrowe, w stosunku do których nie istnieje podejrzenie zarażeniem wirusem SARS-COV-2.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie i podpisanie przed wejściem na wydarzenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz pozostawienie swoich danych kontaktowych. Spełnienie tego obowiązku będzie stanowiło warunek wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych podczas Festiwalu. Wzór oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych znajdziecie Państwo TUTAJ oraz w miejscac,h gdzie wydarzenia będą organizowane.

Mając na uwadze konieczność wypełnienia oświadczenia przed wejściem na wydarzenie prosimy o przybycie z wyprzedzeniem, niezbędnym  do wypełnienia i złożenia dokumentu. Zalecany czas przybycia – 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu. Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@shalom.org.pl

 

Zwracamy uwagę, iż uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

Podczas organizowanych wydarzeń prosimy o:

  1. posiadanie oraz stosowanie własnych środków ochrony w postaci maseczki lub przyłbicy do zasłonięcia nosa i ust,
  2. dezynfekcję rąk środkami dezynfekcyjnymi dostępnymi przed wejściem na wydarzenie,
  3. zachowania dystansu społecznego – min. 1,5 m od innych uczestników wydarzeń oraz do stosowania się do poleceń osób zajmujących się obsługą wydarzeń.

 

Informujemy, iż podczas wydarzeń będą wykonywane zdjęcia, a także iż wydarzenia będą rejestrowane. W związku z powyższym przebywanie w miejscach poszczególnych imprez równoznaczne będzie z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku (w tym głosu)  uczestników oraz jego rozpowszechnianie w związku z promocją Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje limit miejsc wynikający z aktualnych zaleceń GIS. Na wydarzenia biletowane lub wymagające potwierdzenia obecności wstęp mają zapewniony osoby posiadające ważny bilet lub wejściówkę.

W przypadku niestosowania się do zaleceń sanitarnych, zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o opuszczenie miejsca wydarzenia.

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content