Nauka języka jidysz

Jednym z pierwszych, ale kontynuowanych do tej pory, przedsięwzięć Fundację Shalom jest organizacja lektoratów języka jidysz (od 2000 roku) oraz Letniego Międzynarodowego Seminariów Języka i Kultury Jidysz (od 2002 roku).

Kursy języka jidysz prowadzone są na kilku poziomach zaawansowania w Warszawie i w Łodzi. Co roku można zapisać się do grupy początkującej lub kontynuować naukę na wyższym poziomie.

Początkowo Seminarium było organizowane w Śródborowie, a od czasu, gdy Centrum Kultury Jidysz zyskało swoją siedzibę, odbywają się one w Warszawie. Co roku w Seminarium bierze udział około pięćdziesięciu studentów z całego świata: z Polski, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Belgii, Szwecji, Szwajcarii ale też m.in. z Australii, Argentyny, USA czy Japonii. W 2021 roku odbyło się też pierwsze zimowe seminarium jidysz.

Jidysz od zawsze był ważny dla Gołdy Tencer, założycielki Fundacji Shalom i organizatorki Seminarium. – Jidysz to ‘mame loszn’, czyli język matki – podkreśla Gołda Tencer. – W tym języku powstały wielkie dzieła literatury. My kultywujemy tradycję naszych przodków, przekazując ją dalej, następnym pokoleniom, które będą mogły poznawać bogatą jidyszową kulturę. Jidysz był również językiem tych, którzy zginęli w czasie wojny. Nie możemy pozwolić sobie, by o nich zapomnieć i by zapomnieć o tym, co po sobie zostawili. Na naszym Seminarium ten język żyje na warsztatach, wykładach, zajęciach teatralnych, ćwiczeniach konwersacyjnych oraz podczas uroczystych Szabatów. Przywracamy go Warszawie.

Kursy języka jidysz w Warszawie i Łodzi oraz Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz są współfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content