Żydowski Salon Literacki: spotkanie wokół książki Haliny Taborskiej „Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu” z jej współtwórcą Marianem Turskim

W spotkaniu udział weźmie Adam Krzemiński, prowadzenie: Remigiusz Grzela

Czemu służyć ma sztuka w miejscach zbrodni i śmierci, co czyni lub uczynić może artysta dla pamięci o ofiarach i pamięci żyjących, wreszcie jak przy jej udziale kształtuje się „krajobraz po zbrodniach” Europy drugiej połowy wieku XX, a także nowego stulecia? Czy sztuka przynieść może katharsis, wzbudzić uczucia trwogi i współczucia, spowodować narastanie empatii wobec losu wielkich, grupowych podmiotów wojennych tragedii? Czy dzieła sztuki zdołają poprzez artystyczny ład i kreatywną ekspresję wyciszyć poczucie porażającego okrucieństwa, bezsensu i chaosu, doprowadzić do uspokojenia, oczyszczenia uczuć? Na te pytania odpowiedzieć może przede wszystkim indywidualny odbiorca owe dzieła w miejscach zbrodni postrzegający zgodnie ze swymi psychicznymi potrzebami i estetyczną wrażliwością. [ze wstępu]

Marian Turski – historyk i dziennikarz, od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika „Polityka”. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Rady Miejsca Pamięci Wannsee – Konferenz, przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Autor lub współautor kilkunastu książek.

Wydarzenie także transmitowane on-line – szczegóły już wkrótce


Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9

Wstęp po potwierdzeniu obecności na: warschau-kf@bmeia.gv.at, ilość miejsc ograniczona, miejsca nie są numerowane

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content