Zwiedzanie Synagogi im. Małżonków Nożyków z Bolesławem Zającem – przewodnikiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

 


Synagoga im. Małżonków Nożyków, ul. Twarda 6

Wstęp po potwierdzeniu obecności od 3 do 19 sierpnia w Biurze Festiwalowym na ul. Senatorskiej 35; mężczyzn obowiązują nakrycia głowy

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38