Pierwszy polski przekład dziennika Chaima Arona Kapłana „Megila życia” 

Spotkanie z tłumaczką Blanką Górecką oraz edytorką Justyną Majewską

Autor Chaim Aron Kapłan (1880-1942) był nauczycielem hebrajskiego, od ok. 1900 r. zawiązanym z Warszawą. Prowadził dziennik po hebrajsku od 1933 do sierpnia 1942 r. Ze szczegółowych zapisków życia, dziennik ewoluował w czasie wojny do relacji o cierpieniu wspólnoty. Zapiski Kapłana są uważane za jedno z najważniejszych świadectw Zagłady.

Dziennik nigdy nie był w całości dostępny w języku polskim. Od 2 lat Żydowski Instytut Historyczny prowadzi prace nad pełnym przekładem zapisków Kapłana. Spotkanie będzie poświęcone dwóm pierwszym tomom polskiego przekładu obejmującym okres czerwcie 1930 – czerwiec 1940. 

 

Wydarzenie on-line. Więcej informacji na: www.jhi.pl


Wydarzenie towarzyszące zorganizowane przez Żydowski Instytut Historyczny

 

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content