Spacer miejski: „Nauczyciele, historycy, pisarki i listonosz – kim byli członkowie konspiracyjnej grupy Oneg Szabat”

Prowadzenie: Dział Edukacji ŻIH

Zapraszamy Państwa na spacer edukacyjny poświęcony członkom grupy Oneg Szabat, twórcom Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, jednej z najcenniejszych kolekcji dokumentów dotyczących Zagłady i losu polskich Żydów w czasie II wojny światowej.

 Jaką rolę w warszawskim getcie odgrywali nauczyciele? Przekazywali jedynie wiedzę, czy też w trudnych wojennych czasach ich obowiązki były inne? Jakie było ich znaczenie dla grupy Oneg Szabat? Kto był historykiem, kto pisarką, a kto listonoszem? Kim byli twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawy i jak ich praca wpłynęła na zawartość 10 metalowych skrzyń i dwóch baniek na mleko ukrytych na Nowolipkach 68?

Podczas spaceru poznamy historie współpracowników Emanuela Ringelbluma, twórcy grupy Oneg Szabat i ruszymy śladem miejsc, które o ich losach nam przypominają. Przestrzeń warszawskiego getta była dla nich, podobnie jak dla niemal pół miliona uwięzionych w nim Żydów, niebezpieczna i opresyjna. Dlatego też działalność konspiracyjnej grupy, polegająca na skrupulatnym i wszechstronnym dokumentowaniu losu Żydów pod okupacją niemiecką, a następnie ich Zagłady, stanowiła jeden z przejawów największego oporu cywilnego i intelektualnego.

W trakcie spaceru zobaczymy miejsca istotne dla działalności grupy jak i życia jej członków. Zaczniemy w budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego, w którym w czasie wojny mieściła się Żydowska Samopomoc Społeczna i gdzie spotykali się najbliżsi towarzysze Ringelbluma. Odwiedzimy pomnik upamiętniający dawne Nowolipki 68, miejsce ukrycia oraz odnalezienia stworzonej przez grupę kolekcji dokumentów. Zatrzymamy się również przy instalacji artystycznej przygotowanej na tegoroczny Marsz Pamięci 22 lipca, wydarzenie upamiętniające deportację mieszkańców getta do obozu zagłady Treblinka II. Tegorocznym patronem marszu byli właśnie nauczyciele warszawskiego getta. 


Miejsce spotkania: Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5

Zapisy: zapisy mailowe przyjmujemy od dnia 9 sierpnia b.r. pod adresem rezerwacja@jhi.pl.

W tytule prosimy wpisywać „Spacer 25 sierpnia”. Gwarancją udziału jest otrzymanie maila zwrotnego z potwierdzeniem. W formularzu prosimy o podanie numeru telefonu, który ułatwi nam kontakt z Państwem w razie nagłej zmiany pogody, która uniemożliwiłaby realizację spaceru.

W spacerze ze względów ograniczeń epidemiologicznych może uczestniczyć ograniczona liczba uczestników. Pragniemy poinformować, że na dworze konieczne jest zachowanie dystansu 1,5 m od innych uczestników.


Wydarzenie towarzyszące zorganizowane przez Żydowski Instytut Historyczny

Spacer odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Opracowanie zbiorów jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content