EUGENIA PROKOP-JANIEC

Profesor zwyczajny w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyczka literatury i kultury. Badaczka literatury polsko-żydowskiej i polsko-żydowskich kontaktów kulturowych. Autorka m.in. książek Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne (1992), Polish-Jewish Literature in the Interwar Years (2003), Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty (2013). Edytorka antologii Międzywojenna poezja polsko-żydowska (1996), redaktorka tomów Teatr żydowski w Krakowie (1995), Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice (2011), Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej (2014), Polacy- Żydzi: kontakty kulturowe i literackie (2014), Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla (2015), Anda Eker, Miłość stracona (2017), Stefan Pomer, Złota Lipa (2019).

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content