DANIEL KALINOWSKI

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktoryzował się z zakresu polskiej aforystyki literackiej XIX wieku. Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy o polskiej recepcji twórczości Franza Kafki.

Zainteresowania naukowe: motywy żydowskie w literaturze polskiej, kaszubistyka, polska recepcja twórczości Franza Kafki, kultura buddyjska w tradycji polskiej. Autor książek m.in.: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku; Światy Franza Kafki. Sekwencja polska; Raptularz kaszubski; Żydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze; Sylwa kaszubskie oraz we współautorstwie z A. Kuik-Kalinowską: Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub; Trzy Skarby. Motywy buddyjskie w Polsce. Redaktor prac o twórczości Szaloma Asza: Szalom Asz. Polskie i żydowskie konteksty twórczości; Świat dramatów Szaloma Asza; Szalom Asz dialogiczny. Wstępne rozpoznania; Szalom Asz zapomniany? Lektury na dziś, nadzieje na jutro. Współredaktor serii wydawniczej „Wielkie Pomorze” z tomami: Tożsamość i wielokulturowość; Kultura i sztuka; Wierzenia i religie; Społeczności i narody; Wojna i pokój. Redaktor licznych zbiorowych prac monograficznych.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykonawca zadań badawczych w projektach NCN oraz NPRH. Członek Rady Języka Kaszubskiego.

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content