REGULAMIN UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ
na XX Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zanim przejdą Państwo do wypełniania formularza.

 

 1. Aby ubiegać się o akredytację dziennikarską na XX edycję Festiwalu Warszawa Singera należy wypełnić poniższy formularz akredytacyjny.

 

Link do formularza:

https://forms.gle/vzdjmV7Gvg9LAf8h7

 

 1. Wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o Festiwalu Warszawa Singera. Podany adres elektroniczny posłuży jedynie do przesyłania wyżej wymienionych informacji, które na podstawie ustawy o świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 r. (art. 10 ust. 2) uważa się za zamówione. Administrator danych – Rebelia Media – zobowiązuje się do niewysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu tej ustawy.

 

 1. Akredytacja upoważnia do wstępu na wybrane koncerty, projekcje filmowe oraz imprezy towarzyszące, po okazaniu identyfikatora.

 

 1. Akredytacje są bezpłatne, do odbioru w punkcie akredytacyjnym w tymczasowej siedzibie Teatru Żydowskiego przy ul. Senatorskiej 35(identyfikatory będą wydawane w czasie konferencji prasowej 22 sierpnia oraz od 22 sierpnia w biurze festiwalowym).

 

 1. Akredytacja jest wystawiana imiennie i nie może być odstępowana innej osobie niż wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia na teren Festiwalu osób trzecich.

 

 1. Akredytacje przyznaje się wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie w rejestrze dzienników i czasopism oraz profesjonalnym informacyjnym serwisom internetowym.

 

 1. Akredytacje przyznaje się wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją, wydanego przez szefa działu. Do przyznania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.

 

 1. Zapis punktu 8. nie odnosi się do dziennikarzy mediów zagranicznych oraz zaproszonych osobiście przez Fundację Shalom.

 

 1. Liczba identyfikatorów akredytacyjnych jest ograniczona.

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2023 r.

 

 1. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane. Informacja o przyznaniu akredytacji i możliwościach jej odebrania zostanie wysłana na podany w formularzu akredytacyjnym adres e-mail.

 

 1. Brak informacji potwierdzającej oznacza nieprzydzielenie akredytacji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

 

 1. Rebelia Media zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie wydawania akredytacji.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:
 • Administratorem danych jest Rebelia Media, ul. Złota 60/38, 00-819 Warszawa.
 • Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy Rebelia Media.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 • Miejsce udostępniania danych oraz możliwość uzyskania kopii danych: Rebelia Media, ul. Lota 60/38, 00-819 Warszawa.
 • Termin przechowywania danych: do końca września 2024 roku.
 • Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.
 • Cele przetwarzania: Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji akredytacji i informowania o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu Warszawa Singera.
 • Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania akredytacji.
 • Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Profilowanie: nie dotyczy.
 • Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innych celach lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

festiwalsingera@rebeliamedia.pl

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Skip to content