Wernisaż wystawy: Pomiędzy dwoma światami | Monika Krajewska

Wycinanki i kolaże z cyklu „Dybuk” powstały z inspiracji słynnym dramatem Sz. An-skiego „Dybuk. Na pograniczu dwóch światów” . Odnoszą się do tekstu sztuki, a także ukazują wybrane wątki, które An-ski zaczerpnął z tradycji żydowskiej i folkloru, który poznał podczas kierowanych przez siebie ekspedycji etnograficznych. „Łączyłam w nich obraz z tekstem, a cytaty w jidysz wybrane z Dybuka – z hebrajskimi wersetami pochodzącymi z żydowskiej tradycji religijnej. Jest to więc mój osobisty komentarz artystyczny do sztuki An-skiego” – mówi autorka.

Monika Krajewska od ponad 30 lat zajmuje się sztuką żydowską. Autorka albumów fotograficznych o cmentarzach żydowskich: „Czas kamieni” i „A Tribe of Stones”. Prowadzi warsztaty sztuki żydowskiej oraz tworzy prace inspirowane tradycyjną wycinanką żydowską.


Stacja Muranów, ul. Gen. Andersa 13

Wstęp wolny, wystawa czynna do 6 września


Impreza towarzysząca

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38