Festiwal Warszawa Singera on-line


Wybrane transmisje nie będą dostępne na stronie festiwalsingera.pl, ale na stronach: facebook.com/centrumkulturyjidysz oraz facebook.com/AustriackieForumKultury
Szczegóły poniżej

 

Archiwum emisji


22 sierpnia 2020 (sobota)


12:00 Spotkanie z Rafałem Kowalskim wokół książki „Reszta ciała”, prowadzenie: Remigiusz Grzela [Meeting dedicated to the book „Reszta ciała” written by Rafał Kowalski, hosted by Remigiusz Grzela] – więcej…

15:00 Spotkanie – Opowiedz mi swoją historię: „Skrawki pamięci” | Gołda Tencer, Dawid Szurmiej, Teresa Wrońska, Wanda Siemaszko [Meeting – Tell me your story: “Memory patches” | Gołda Tencer, Dawid Szurmiej, Teresa Wrońska, Wanda Siemaszko] – więcej…

18:30 Żydowski Salon Literacki: spotkanie z Izoldą Kiec wokół książki „Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt”, prowadzenie: Remigiusz Grzela, fragmenty książki przeczyta Dorota Landowska [The Jewish literary salon: meeting with Izolda Kiec dedicated to the book “Ginczanka. Nobody will keep me from harm”, hosted by: Remigiusz Grzela, excerpts will be read by: Dorota Landowska] – więcej…

 


23 sierpnia 2020 (niedziela)


14:00 Żydowski Salon Literacki: spotkanie wokół książki Haliny Taborskiej „Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu” z jej współtwórcą Marianem Turskim; w spotkaniu udział weźmie Adam Krzemiński, prowadzenie:Remigiusz Grzela [Jewish literary salon: meeting dedicated to the book written by Halina Taborska “Art in the death places. European monuments of the victims of Hitlerism” with its co-creator Marian Turski; attendees: Adam Krzemiński, hosted by: Remigiusz Grzela] więcej…

16:30 Wernisaż: Café As. Ocalenie Szymona Wiesenthala | Kuratorka: Michaela Vocelka [Exhibition opening: “Café As. Saving Szymon Wiesenthal” | Curated by: Michael Vocelka]– więcej…

19:00 Uroczyste otwarcie festiwalu – koncert kantoralny: Yoni Rose |DE| oraz ze specjalnym udziałem on-line: Yaakov Lemmer |US| i Nachman Turgeman |IL|, akompaniament: Adi Bar, prowadzenie: Dawid Szurmiej [Grand Opening Of The Festival – Concert Of The Cantors: Yoni Rose |DE| with special on-line participation of: Yaakov “Yanky” Lemmer |US| and Nachman Turgeman |IL|, accompaniment: Adi Bar, hosted by: Dawid Szurmiej] – więcej…

 


24 sierpnia 2020 (poniedziałek)


17:00 Spotkanie: Alicja Szczepaniak-Schnepf | Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, prowadzenie: Jan Ordyński [Meeting: Alicja Szczepaniak-Schnepf | Polish Association The Righteous Among the Nations, hosted by: Jan Ordyński] – więcej…

19:00 Otwarcie Singer Jazz Festival – koncert: Włodek Pawlik Trio [The opening of Singer Jazz Festival – concert: Włodek Pawlik Trio

 


25 sierpnia 2020 (wtorek)


17:00 Klub Miłośników Kultury Żydowskiej – wykład: Nowa pedagogika niemiecka jako źródło inspiracji dla nauczycieli nowej szkoły żydowskiej” | Anna Szyba [The Jewish Culture Fan Club – lecture: “New German pedagogy as a source of inspiration for new Jewish school teachers” | Anna Szyba] – więcej…

20:00 Koncert premierowy: Warszawskie Combo Taneczne i Kapela Zdzisława Kwapińskiego | Zapomniane melodie” [Premiere concert: Warszawskie Combo Taneczne And Kapela Zdzisława Kwapińskiego | “Forgotten melodies”] – więcej…

 


26 sierpnia 2020 (środa)


17:00 Spotkanie z Anną Duńczyk-Szulc – redaktorką książki „Rozproszony kontakt. Fotografie z Archiwum Ringelbluma na nowo odczytane”, prowadzenie: Agnieszka Obszańska [Meeting with Anna Duńczyk-Szulc – editor of the book „Dispersed contact. Photographies from Ringelblum’s Archive re-read”, hosted by: Agnieszka Obszańska] – więcej…

19:00 Koncert: KROKE | „Nasza muzyka filmowa i teatralna” [Concert: KROKE | “Our Film and Theatre Music”] – więcej…

20:00 Pokaz filmu „Dzieci pustyni”, reż. Michael Pfeifenberger (2016) [Screening of: “Desert kids” directed by Michael Pfeifenberger] – więcej…

Uwaga: Transmisja będzie dostępna tylko na stronie [Note: Watch on]: facebook.com/AustriackieForumKultury

 

 


27 sierpnia 2020 (czwartek)


11:00 – 19:00 Sesja naukowa „Teatr zawsze grany” w 70-lecie Teatru Żydowskiego | opieka naukowa prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska oraz Premiera książki „Dybuk. Między dwoma światami” | prof. Małgorzata Leyko  [Theatre Always Performed – academic session celebrating the 70 years of Estera Rachel and Ida Kamińskie Jewish Theatre, Academic Supervisor: Professor Anna Kuligowska-Korzeniewska and Book premiere: Szlojme Zajnwel Rappoport (Szymon An-ski) “Cwiszn cwej weltn, oder der Dibek / Dybuk. Between two worlds”, hosted by: Professor Małgorzata Leyko] – więcej…

Uwaga: wydarzenie jest podzielone na 3 części: 11.00-14.00 – pierwsza część sesji | 15.00-17.30 – druga część sesji | 18.00-19.00 – prezentacja książki „Dybuk. Między dwoma światami”. Transmisja będzie dostępna tylko na stronie [Note: Session will be presented in three parts. Watch on]: facebook.com/centrumkulturyjidysz

16:00 Opowiedz mi swoją historię – spotkanie: Joanna Sobolewska-Pyz, Aleksandra Kopystyńska | Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, prowadzenie: Jan Ordyński [Tell me your story – meeting: Joanna Sobolewska-Pyz, Aleksandra Kopystyńska | Association of the Children of Holocoust in Poland, hosted by: Jan Ordyński] – więcej…

17:30 Singer Jazz Festival – Koncert: Francesco Bruno Quartet |IT| | „Blue Sky Above The Dreamers” [Singer Jazz Festival – concert: Francesco Bruno Quartet |IT| | „Blue sky above the dreamers”] – więcej…

19:00 Żydowski Salon Literacki: spotkanie z Mirosławem Tryczykiem wokół książki „Drzazga”, prowadzenie: Remigiusz Grzela, fragmenty książki przeczyta Jerzy Walczak [The Jewish literary salon: meeting with Mirosław Tryczyk dedicated to the book „Drzazga”, hosted by: Remigiusz Grzela, excerpts will be read by Jerzy Walczak] – więcej…

20:00 Koncert: Paula Barembuem and the Vienna Tango Quintet |AT| | „Tanga żydowskie” [Concert: Paula Barembuem and the Vienna Tango Quintet |AT| | „Jewish tangos”] – więcej…

 


28 sierpnia 2020 (piątek)


17:00 Czytelnia pisarzy żydowskich – Mistrzowie czytają: Opowiadania I. B. Singera w interpretacji Zbigniewa Zamachowskiego [Jewish writers reading club – Masters read: I. B. Singer’s short stories interpreted by Zbigniew Zamachowski] – więcej…

18:00 SZABAT SZALOM – świąteczny wieczór na Placu Grzybowskim | Gołda Tencer i artyści Teatru Żydowskiego w Warszawie, prowadzenie: gospodyni Festiwalu Warszawa Singera – Gołda Tencer oraz Etel Szyc [SHABAT SHALOM – a festive evening on Grzybowski Square | Gołda Tencer and the artists from the Jewish Theatre in Warsaw, hosted by: the host of the Singer’s Warsaw Festival – Gołda Tencer and Etel Szyc] – więcej…

20:00 Koncert: Vadim Brodski | „I skrzypce zaczęły grać” [Concert: Vadim Brodski | „And the violin started to play”] – więcej…

 


29 sierpnia 2020 (sobota)


12:00 Klub Miłośników Kultury Żydowskiej – wykład: „Die Brücke aus Papier / di brik fun papir / Most z papieru” Anny Rozenfeld oraz spotkanie on-line z poetą Lotharem Quinkensteinem |DE| [The Jewish Culture Fan Club – lecture: “Die Brücke aus Papier / di brik fun papir / paper bridge” by Anna Rozenfeld and on-line meeting with the poet, Lothar Quinkenstein |DE|] – więcej…

15:00 Wykład: „Czego Nachman z Bracławia mógł nauczyć się od Beethovena?” | Bella Szwarcman-Czarnota [Lecture: “What could Nachman from Bracław learn from Beethoven?” | Bella Szwarcman-Czarnota] – więcej…

19:00 Noc Klezmerów – koncert: Sharon Brauner & Karsten Troyke |DE|| Preßburger Klezmer Band |SK| [Klezmer Night – concert: Sharon Brauner & Karsten Troyke |DE|| Preßburger Klezmer Band |SK|] – więcej…

 

 


30 sierpnia 2020 (niedziela)


12:30 Czytelnia pisarzy żydowskich – Mistrzowie czytają: Opowiadania chasydzkie I. L. Pereca w interpretacji Danuty Stenki [Jewish writers reading club – Masters read: Hassidic stories written by I.L. Peretz and interpreted by Danuta Stenka] – więcej…

 

15:00 Koncert kameralny: „Królewska harfa” | Małgorzata Zalewska, Łukasz Długosz, Tomasz Strahl [Chamber concert: “Royal Harp” | Małgorzata Zalewska, Łukasz Długosz, Tomasz Strahl] – więcej…

Uwaga: Transmisja będzie dostępna też na: https://www.facebook.com/FestiwalWarszawaSingera

 

16:00 Trauma, obrona psychiki, pamięć w czasach wojny, epidemii i po nich” – rozmowa z prof. Irena Veisaitė [LT] i Danielem Passentem, prowadzenie: Remigiusz Grzela [Trauma, safeguarding mental health, memory during the time of war and epidemic, and afterward” | Professor Irena Veisaitė [LT], Daniel Passent, hosted by: Remigiusz Grzela] więcej…

Uwaga: Transmisja będzie dostępna też na: https://www.facebook.com/FINAFilmotekaNarodowaInstytutAudiowizualny i na https://www.facebook.com/fundacja.shalom

 

18:00 Sto pytań do Rabina – spotkanie z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski [100 questions for the Rabbi – meeting: Michael Schudrich, the Chief Rabbi of Poland] – więcej…

Uwaga: Transmisja będzie dostępna tylko na: https://www.facebook.com/rabin.schudrich i na https://www.facebook.com/fundacja.shalom

 

19:00 Koncert Finałowy: Kayah & Transoriental Orchestra i Ich Goście | „Bez granic[Grand Finale Concert: Kayah & Transoriental Orchestra And The Guests | “Without Borders”] – więcej…

Uwaga: Transmisja będzie dostępna też na: https://www.facebook.com/FestiwalWarszawaSingera

 

21:30 Kołysanka dla pamięci [Lullaby for Remembrance] – więcej…


 

 

 


KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38