Spotkanie: WOKÓŁ EDELMANA

Spotkanie z autorami komiksu Michałem Arkusińskim i Maciejem Cholewińskim oraz Joanną Podolską, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, która rozmowę poprowadzi.

W Roku Marka Edelmana ukazała się powieść graficzna prezentująca życie Marka Edelmana – Polaka, Żyda, bundysty, powstańca, lekarza, opozycjonisty, działacza społecznego, polityka, człowieka, który zawsze starał się przeciwstawiać złu i stawać po stronie słabszych. Wydana przez łódzkie Centrum Dialogu książka pt. „Edelman” wykorzystuje oryginalne fotografie prezentujące zarówno biografię, jak i skomplikowaną rzeczywistość, której bohater książki był świadkiem i uczestnikiem. Komiks pokazuje Marka Edelmana jako człowieka, który wielokrotnie musiał podejmować się walki o wolność dla siebie i innych. Poznamy go też jako działacza antykomunistycznej opozycji demokratycznej, w którą zaangażował się, nie bacząc na konsekwencje. W końcu zaś tego, który doczekał wolnej Polski i nie zamilkł, angażując się w pomoc humanitarną i rozwiązywanie kolejnych konfliktów, jak ten w byłej Jugosławii czy Kosowie.

Autorzy komiksu to zespół doświadczonych twórców: Michał Arkusiński – rysownik i Maciej Cholewiński – scenarzysta. Publikację uzupełniają przypisy i tekst biograficzny.

Książka sygnalizuje najważniejsze momenty w życiu Marka Edelmana. Nie tylko opowiada jego historię, ale podkreśla, co dla niego było najważniejsze, czym się kierował i co nam dziś mówi.

W 2019 roku przypada setna rocznica urodzin i dziesiąta rocznica śmierci Marka Edelmana.


Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9

Wstęp wolny


Zorganizowano we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38