HAWDALA – zakończenie szabatu

Tradycyjne pieśni szabatowe podczas koncertu zaprezentują: kantorzy Yaakov Lemmer z USA, Yoni Rose z Niemiec oraz Israel Rand z Izraela, przy akompaniamencie wybitnego pianisty Menachema Bristowskiego.


Synagoga im. Nożyków, ul. Twarda 6

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona; mężczyzn obowiązują nakrycia głowy, miejsca nie są numerowane

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38