Promocja książki: „Polska Szulamis. Studia o teatrze polskim i żydowskim” | prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska

Prowadzenie: Remigiusz Grzela

Fragmenty książki przeczyta Piotr Wiszniowski

Autorka od przeszło ćwierć wieku zajmuje się dziejami teatru i dramatu żydowskiego, a także inicjuje badania nad tą ważną dla obecności kultury żydowskiej na ziemiach polskich dziedziną. Jest autorką pionierskich studiów o dziejach dramatów żydowskich na scenach polskich. Badała również dzieje teatru w Litzmannstadt-Ghetto oraz dramaty autorów polskich poświęconych powstaniu w getcie warszawskim. Właśnie te studia wypełniają ten tom (Studia o Teatrze, tom 16), w którym akcentuje złożone – ale niezmiernie ważne – relacje między teatrem polskim i żydowskim. Czytelnicy będą mogli więc poznać nie tylko dzieje teatru żydowskiego (od XIX wieku do dzisiaj), ale także współczesnych autorów żydowskich i izraelskich. [Prof. dr hab. Lidia Kuchtówna]

Wydawca: Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna w Warszawie

 

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – historyk teatru i dramatu. Wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorka wielu rocznicowych obchodów i konferencji naukowych. Członek redakcji „Pamiętnika Teatralnego” i „Tygla Kultury”, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Badań Żydowskich, Canadian Association of Slavist, Rady Artystycznej Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich, Rady Naukowej Fundacji Dziedzictwo im. Chone Shmeruka.


Księgarnia BookBook, ul. Koszykowa 34/50

Wstęp wolny


Zorganizowano we współpracy z księgarniami BookBook

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38