Konkurs Historyczny

W KATEGORIACH: edukacja pamięć wydarzenia

Konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” dla uczniów szkół średnich został ogłoszony w 50. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, w 1993 roku. Od tego czasu jest odbywa się cyklicznie, co 2 lata. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i pod patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego. Przy organizacji konkursu współpracuje również Ministerstwo Edukacji Izraela. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy prof. Feliks Tych (czterem pierwszym edycjom przewodniczył prof. Marcin Kula).

 

Najlepsi uczestnicy konkursu mają szansę dostać się bez egzaminu na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim (m. in. historia, filologia polska, orientalistyka (hebraistyka), dziennikarstwo i nauki społeczne). Również Uniwersytet Jagielloński (Katedra Judaistyki) zaproponował przyznanie wolnego indeksu dla laureata konkursu.

 

Laureaci pierwszych miejsc mają okazję wyjechać na tygodniowy pobyt w Izraelu organizowany przez Ministerstwo Edukacji Izraela. W 2015 roku otrzymaliśmy obszerną relację z jednej z takich podróży, zachęcamy więc do jej obejrzenia: RELACJA Z PODRÓŻY do Izraela uczestników XI edycji konkursu.

 

Każdej kolejnej edycji towarzyszył wzrost zainteresowania młodzieży konkursem, co dawało swój wyraz w stale rosnącej liczbie uczestników. Do tej pory w ośmiu edycjach wzięło udział ponad 15 tys. uczniów. Ze względu na ogromne zainteresowanie młodzieży konkursem, organizatorzy postanowili rozszerzyć jego zasięg. Stąd w 2001 roku, równocześnie z V edycją konkursu dla uczniów szkół średnich odbyła się I edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi”, któremu przewodzili m.in. dr Eleonora Bergman i prof. Paweł Śpiewak.

 

Wielu spośród uczestników obu konkursów pozostaje wiernym swoim zainteresowaniom i poświęca się badaniu wspólnej polsko-żydowskiej historii – wśród laureatów znajdują się m.in. doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego. Niezależnie jednak od swoich wyborów zawodowych stają się oni wolnymi od uprzedzeń, świadomymi obywatelami nowego, otwartego społeczeństwa.

 

W roku szkolnym 2017/2018 odbywa się XIII edycja konkursu dla uczniów szkół średnich „Historia i kultura Żydów polskich” oraz IX edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi”.

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja Shalom organizuje kolejną, trzynastą edycję konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich”.

 

Przewodnictwo nad jury konkursowym bieżącej edycji objęła dr hab. Jolanta Żyndul.

 

Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Jak w poprzednich edycjach, dla laureatów – maturzystów staramy się o wolny wstęp na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Nasi laureaci już teraz mają zapewniony wstęp na wydział judaistyki w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na wydział filologii polskiej oraz historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: Historia i kultura Żydów oraz maksymalna liczba punktów z dodatkowego przedmiotu obowiązkowego w rekrutacji na kierunek Historia) oraz indeksy w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu,

dlatego zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

Regulamin_konkurs_dla_szkol_srednich_XIII_edycja

 

Informacji dotyczących konkursu udzielamy w biurze Fundacji Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa. tel. (22) 620 30 36, 620 30 37; e-mail: shalom@shalom.org.pl.

 

Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia br.

 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

logo

 

oraz pod patronatem naukowym: Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

       logo            logo  UJ jud    ZIH LOGO PANTONE        POLIN MHZP_Logo_pion_cmyk          

 

W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja Shalom organizuje kolejną, dziewiątą edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi”.

 

Przewodnictwo nad jury konkursowym bieżącej edycji objął prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

 

Wszyscy uczniowie, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione w konkursie uzyskują tytuł laureata konkursu ogólnopolskiego, co daje szansę przeliczenia udziału w konkursie na punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Uwaga: Przeliczenie udziału w konkursie na punkty nie odbywa się automatycznie i jest uzależnione od decyzji poszczególnych kuratoriów. Aby konkurs „Na wspólnej ziemi” znalazł się w wykazie zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych Dyrektorzy szkół powinni zgłosić do kuratorów wniosek o jego wpisanie, co umożliwi uczniom – laureatom konkursu uzyskanie punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
Kuratoria mają obowiązek ogłosić wykaz zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych do końca lutego 2018 roku.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu,

dlatego zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:
Regulamin_szkoly_podst_gimn_IX_edycja

 

Informacji dotyczących konkursu udzielamy w biurze Fundacji Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa. tel. (22) 620 30 36, 620 30 37; e-mail: shalom@shalom.org.pl.

 

Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia br.

 

 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

logo

 

oraz pod patronatem naukowym: Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

       logo            logo  UJ jud    ZIH LOGO PANTONE        POLIN MHZP_Logo_pion_cmyk