Pokaz filmu: „W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Mary Skinner

 

Reżyseria: Mary Skinner, zdjęcia: Sławomir Grünberg, Andrzej Wolf, producenci: Mary Skinner, Piotr Piwowarczyk

Film dokumentalny, Polska/USA, 2010, 58 min

Produkcja: 2B Productions, Multicolor Film Agency, współpraca produkcyjna: TVP, dystrybucja w Polsce: Ella Films, www.irenasendlerowa.pl

 

Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej i grupy młodych Polek, które ryzykowały życie, aby ratować od zagłady żydowskie dzieci z getta w okupowanej przez nazistów Warszawie.

W filmie 95-letnia Irena Sendlerowa opowiada historię tamtych czasów, którą przez wiele lat trzymała w tajemnicy. W dokumencie występują jej współpracowniczki, osoby ocalone przez nie od zagłady oraz działacze społeczni i historycy.

Podczas II wojny światowej grupa młodych polskich kobiet uratowała tysiące żydowskich dzieci z warszawskiego getta, wyprowadzając je na „aryjską” stronę i umieszczając w sierocińcach i polskich rodzinach. Po wojnie bohaterka tej historii, Irena Sendlerowa, nie mogła swobodnie mówić o swojej wojennej aktywności. Dopiero kilka lat przed śmiercią, udzieliła na potrzeby filmu dokumentalnego kilku wywiadów, w których ujawniła prawdę o bohaterskiej działalności kobiet w okupowanej Warszawie.

Gdy naziści zaatakowali Polskę, 29-letnia Irena Sendlerowa była pracownicą opieki społecznej w warszawskim Urzędzie Miasta. Gdy w getcie zamknięto tysiące Żydów, pozbawiając większość populacji dostępu do jedzenia i leków, Sendlerowa wraz z koleżankami z pracy dostarczała im pomoc. Gdy latem 1943 roku stało się jasne, że plany okupanta wobec Żydów to totalna eksterminacja całego narodu kobiety zdecydowały się wyprowadzać dzieci z getta na „aryjską” stronę miasta, ukrywając je potem w klasztorach, sierocińcach i prywatnych domach. Zanim naziści całkowicie spalili żydowską dzielnicę po 3. powstaniu w getcie, Sendlerowej i jej współpracowniczkom udało się uratować setki dzieci.

Dzięki funduszom otrzymywanym z Londynu Irena przekazywała pieniądze na opłacenie utrzymania dzieci przez ich polskich opiekunów. Stworzyła też „listę Sendlerowej” – bazę danych wszystkich swoich podopiecznych, gdzie zapisała ich prawdziwe imiona i nazwiska, w nadziei, że po wojnie uda się je zwrócić ich żydowskim rodzinom.

W październiku 1943 roku Irenę Sendlerową aresztowało. Została przewieziona na Pawiak, gdzie ja bito i torturowano. Ponieważ odmówiła ujawnienia informacji o swoich współpracownikach i działalności konspiracyjnej, została skazana na śmierć. W dniu, na który zaplanowano jej egzekucję, dzięki łapówce przekazanej niemieckiemu strażnikowi przez polską „Żegotę” zorganizowano jej ucieczkę z więzienia. Otrzymawszy nową, fałszywą tożsamość, kontynuowała swoją pracę na rzecz żydowskich dzieci do końca wojny.

Wszystkie z dzieci uratowanych przez grupę Sendlerowej przeżyły wojnę, a niektórym z nich udało się wrócić do swoich rodzin. Władze komunistyczne, które przejęły władzę po wojnie, nie były zainteresowane nagłośnieniem wojennej działalności Ireny Sendlerowej i jej współpracowniczek, gdyż powiązane były one z ruchem oporu lojalnym wobec rządu w Londynie. Niektóre z nich, w tym sama Pani Irena, były wzywane na przesłuchania przez komunistyczne służby bezpieczeństwa lub zostały zmuszone do emigracji. Dzięki naszemu filmowi ich historie, dotychczas długo skrywane przez ich bohaterki, mogły w końcu zostać opowiedziane.

Irena Sendlerowa za ratowanie Żydów otrzymała w 1965 roku tytuł „Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”. Była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 roku.

Zmarła 12 maja 2008 roku w Warszawie w wieku 98 lat.

Gdy poznałam Irenę Sendlerową w 2003 roku wiedziałam, że muszę uwiecznić ją na filmie, aby w jej własnych słowach opowiedziała o złu, którego była świadkiem i o woli przeciwstawiania się mu, którą odnalazły w sobie razem z koleżankami. W jaki sposób podjęły decyzję o działaniu, skoro nie było to powszechne ani bezpieczne? I jak – pomimo przeszkód i zagrożeń – udawało im się pomagać przez pięć wyczerpujących lat? [Mary Skinner]


Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9

Wstęp wolny


Zorganizowano we współpracy z Austriackim Forum Kultury


Fot. „W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej” reż. Mary Skinner (2010),  Dystrybucja w Polsce: ELLA FILMS

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38