Spotkanie: ZYGMUNT ROLAT |PL/US|

Prowadzenie: Remigiusz Grzela

Spotkanie z cyklu „Opowiedz mi swoją historię”


Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie zostało odwołane


fot. Marcin Szpądrowski

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38