Koncert: POLISH STRING QUARTET BERLIN |PL/DE|

Wystąpią: Ewa Tomaszewska (fortepian) oraz Polish String Quartet Berlin w składzie:Tomasz Tomaszewski (I skrzypce), Piotr Prysiażnik (II skrzypce), Sebastian Sokół (altówka), Maryjka Pstrokonska-Mödig (wiolonczela)

Program koncertu: Ignacy Waghalter – Kwartet smyczkowy D- dur Op.3 (25’), Karol Rathaus – V Kwartet smyczkowy Op.87 (16’), Szymon Laks – Kwintet fortepianowy „ Na tematy Polskie” (22’)

Utwory kompozytorów polskich żydowskiego pochodzenia działających na obczyźnie. Dwa z nich – kwartety smyczkowe Waghaltera i Rathausa znalazły się na najnowszej nagranej przez Polish String Quartet Berlin płycie, która wkrótce ukaże się w serii Poland Abroad w Berlinie.

Ignacy Waghalter urodził się w Warszawie. Po ukończeniu berlińskiej Królewskiej Akademii Muzycznej działał jako dyrygent, pianista i kompozytor.W 1917 roku otwierał Deutsche Opernhaus – dzisiejszą sławną Deutsche Oper Berlin. Był miedzy innymi szefem opery w Rydze, potem szefem New York Philharmony. Skomponował szereg oper (wszystkie o tematyce polskiej), utwory symfoniczne, koncerty, muzykę kameralną. Po dojściu do władzy nazistów emigrował do USA, zmarł w Nowym Jorku 1946 roku.

Karol Rathaus urodził się w Radomiu. Studiował w Wiedniu i w Berlinie u Franza Schreckera. W latach 20. był wziętym kompozytorem. Napisał dużo muzyki filmowej. W 1933 wyjechał do USA, gdzie wykładał kompozycję na Queens Collage w Nowym Jorku.

Szymon Laks urodził się w Warszawie. Studiował w Paryżu, gdzie mieszkał od końca lat 20. Deportowany z Francji do Auschwitz był w obozie dyrygentem obozowej orkiestry. Był też zdolnym literatem. Zmarł w Paryżu w 1984 roku.


Synagoga im. Nożyków, ul. Twarda 6

Impreza biletowana | 50 PLN | szczegóły TUTAJ

Mężczyzn obowiązują nakrycia głowy, miejsca nie są numerowane

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38