Ładowanie Wydarzenia

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pomnika Janusza Korczaka

-

19 września 2003 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Janusza Korczaka w Warszawie. Aktu wmurowania dokonał Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczyński. Gabaryt pomnika wyznaczony został za pomocą bukietu balonów oraz poprzez wypłytowanie powierzchni podstawy pomnika. Akt erekcyjny podpisali Prezydent Warszawy Lech Kaczyński, Zastępca Prezydenta Warszawy Andrzej Urbański, Gołda Tencer, Jadwiga Bińczycka, Ambasador Izraela w RP prof. Szewach Weiss, prof. Stanisław Wieczorek, Szymon Szurmiej oraz Krystyna Zarzycka.

Wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, członków Komitetu Honorowego budowy pomnika, reprezentantów Polskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. J. Korczaka, artystów i osób zasłużonych dla idei korczakowskiej, a także licznie zgromadzonych dzieci ze szkół, domów dziecka i placówek im. J. Korczaka oraz mieszkańców Warszawy.

AKT EREKCYJNY POMNIKA JANUSZA KORCZAKA (Henryka Goldszmita, Starego Doktora) 1878-1942 Pedagoga, lekarza, twórcy nowoczesnych metod wychowania, autora prac naukowych i popularnych, pisarza, klasyka przepojonej humanizmem i dobrocią literatury dla dzieci i młodzieży. Pomnik ten wzniesiony zostaje dla upamiętnienia Jego życia, które stanowi wzór moralności, miłosierdzia i poświęcenia dobru. Poniósł męczeńską śmierć zamordowany przez niemiecki nazizm w obozie zagłady w Treblince, wraz ze swoimi żydowskimi wychowankami z domu sierot z warszawskiego getta, którym towarzyszył do końca w ich ostatniej, tragicznej drodze. Idea budowy pomnika podjęta została przez Amerykańsko – Polsko – Izraelską FUNDACJĄ „SHALOM” we współdziałaniu z Polskim Stowarzyszeniem im. J. Korczaka oraz innymi organizacjami i władzami Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku ogłoszonego w 2002 roku międzynarodowego konkursu powstał projekt autorstwa Zbigniewa Wilmy i Bohdana Chmielewskiego. Komitet honorowy budowy pomnika stworzyli wybitni przedstawiciele kultury, sztuki, nauki, polityki, a także byli wychowankowie – działacze korczakowscy rozsiani po całym świecie, dając tym samym wyraz ogromnego szacunku dla dzieła starego Doktora: Jolanta Kwaśniewska, Krystyna Janda, Małgorzata Niezabitowska, Joanna Rogacka, Nina Terentiew, Beata Tyszkiewicz, Jakub Gutenbaum, Józef Hen, Adam Kilian, Wiesław Ochman, Paweł Piskorski, Zbigniew Religa, Szymon Szurmiej oraz Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Niniejszy AKT EREKCYJNY zostaje złożony w dniu dziewiętnastym września dwutysięcznego trzeciego roku we fragmencie fundamentu pomnika w Mieście Stołecznym Warszawie, Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy jest Lech Kaczyński, Ministrem Edukacji i Sportu – Krystyna Łybacka, a Przewodniczącą Honorowego Komitetu Budowy Pomnika – Jolanta Kwaśniewska. Dzieje się to wszystko w obecności przedstawicieli stowarzyszeń korczakowskich z wielu krajów, dzieci i młodzieży, nauczycieli-wychowawców z domów dziecka i szkół noszących imię Janusza Korczaka. Świadkami tej uroczystości są mieszkańcy Stolicy i współtwórcy projektu Pomnika: Gołda Tencer, Prof. Stanisław Wieczorek, Zbigniew Wilma, Bogdan Chmielewski, prof. Adam Myjak, prof. Marek Budzyński, Szymon Szurmiej, Marek Web, Lena Benoualid, Jadwiga Bińczycka, Wiesław Ochman, Małgorzata Niezabitowska, Jerzy Kuberski, Hanna Pałuba, Izabela Teodorkiewicz, Ryszard Wyszyński, Tomasz Steckiewicz.

Po wmurowaniu kamienia węgielnego, dla dzieci z placówek korczakowskich, które uczestniczyły w ceremonii, zorganizowaliśmy  widowisko „Daj dzieciństwo dzieciom”. Widowisko odbyło  się w Pałacu Kultury i Nauki.

Zapraszamy do obejrzenia: Relacja z widowiska.

Szczegóły

Data:
19 września 2003
Wydarzenie Categories:
,
KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera