Ładowanie Wydarzenia

XIV Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

-

[:pl]

 

Style, trendy i mody naturalną koleją rzeczy powracają. Chętnie obserwujemy, jak przeszłość wdziera się w naszą codzienność, w uliczną przestrzeń. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera szanując historię Warszawy i jej mieszkańców, przywraca pamięć o niej dla tych, którym bliskie jest kulturowe dziedzictwo, wielokulturowość i otwartość stolicy. Jak co roku artyści z całego świata zaprezentują swoje nowatorskie, eklektyczne i twórcze wykonania inspirowane wspólną, polsko-żydowską tradycją.

 

Znamy już gwiazdy tegorocznej edycji Festiwalu. Nie zabraknie artystów polskiego i międzynarodowego formatu.

Tegoroczną edycję Festiwalu tradycyjnie zainauguruje koncert w Synagodze im. Nożyków, podczas którego usłyszymy najznakomitszych przedstawicieli muzyki klezmerskiej i kantoralnej. W tym roku muzycy wystąpią z projektem „Ahava Raba” – emocjonalną interpretacją modlitwy i błogosławieństwa recytowanego przez wyznawców judaizmu podczas Szacharit – porannych żydowskich obrzędów religijnych. W tym wykonaniu wystąpią światowej sławy artyści: Frank London, Yaakov Lemmer, Patrick Farrell, Merlin Shepherd, Guy Shalom, Benjy Fox-Rosen.

Jednym z wyjątkowych wydarzeń festiwalowych będzie warszawska premiera płyty zespołu KROKE „TRAVELLER” – jednego z najpopularniejszych zespołów w Polsce i Europie sięgającego po inspiracje do szeroko pojętej muzyki etnicznej. „Traveller” to już jedenasty album w dorobku krakowskiego tria, który na światowej scenie muzycznej święci tryumfy od dwudziestu pięciu lat. Płyta jest zapisem doświadczeń muzycznych zespołu, który przez ćwierćwiecze podróżuje po całym świecie. Celebrując swój jubileusz podczas naszego festiwalu, KROKE zaprosiło na gościnny występ Annę Marię Jopek, artystkę koncertującą z najważniejszymi postaciami muzyki naszych czasów.

Specjalnie na czas Festiwalu pojawi się „człowiek orkiestra” – Daniel Kahn, pochodzący z USA, tworzący obecnie w Berlinie aktor, reżyser, scenarzysta, poeta. Na naszej scenie zaprezentuje swoje dwa projekty muzyczne. The Painted Bird łączy akordeon i klarnet z punk rockiem i puzon z gitarą elektryczną. W takim nowatorskim wykonaniu usłyszymy m.in. pieśni Mordechaja Gebirtiga czy Davida Edelstadta z twórczą, nowojorską swobodą i kabaretową formą. W drugim projekcie wystąpi z międzynarodową supergrupą The Brothers Nazaroff, grającą w stylu jidish-folkpunk „simcha madness”.

Usłyszymy również Renatę Przemyk wykonującą utwory z jej najnowszej płyty – pochodzące ze spektaklu „Boogie Street” według „Księgi tęsknoty” Leonarda Cohena. Wyjątkowym dopełnieniem koncertu będą dodatkowe piosenki z repertuaru Cohena, takie jak „Suzanne” czy „Hallelujah”.

W programie Festiwalu pojawi się ponownie sekcja Singer Jazz Festiwal – w jej ramach na naszej scenie zagrają wybitne osobowości sceny jazzowej.

Będziemy mieli okazję posłuchać największej gwiazdy jazzowej tegorocznej odsłony Festiwalu, Rolfa Kühna. Ten światowej sławy muzyk jazzowy, pochodzący z Niemiec, jest fenomenem: performer i klarnecista osiągający mistrzostwo w wielu muzycznych dziedzinach. Artysta weźmie udział w projekcie „Clarinet Summit”, którego inicjatorem jest Adam Baruch – dyrektor artystyczny Singer Jazz Festival. Obok Rolfa Kühna w unikalnym projekcie wezmą też udział młodsi muzycy jazzowi, m.in. Ircha Clarinet Quartet – powołany przez Mikołaja Trzaskę kwartet składający się ze znakomitych muzyków, grających na różnych rodzajach klarnetów – oraz Bracia Oleś okrzyknięci największym skarbem polskiego jazzu XXI wieku.

Koncert „GERSHWIN FOREVER” to hołd zespołu Warsaw Academic Big Band złożony wybitnemu amerykańskiemu kompozytorowi George’owi Gershwinowi w 80. rocznicę śmierci. Warsaw Academic Big Band zaprosił do współpracy Janusza Olejniczaka, z którym wykona m.in. słynną „Błękitną rapsodię”. W koncercie, który odbędzie się na Placu Grzybowskim, wystąpi także wielokrotnie uhonorowany, wybitny polski muzyk, kompozytor, aranżer i producent muzyczny Kuba Badach z towarzyszeniem młodych wokalistów jazzowych.

Główną gwiazdą finałowego koncertu festiwalowego będzie David D’Or, światowej sławy izraelski kontratenor i kompozytor. Gościliśmy go już w Polsce podczas XI edycji Festiwalu – został bardzo dobrze przyjęty przez polskich słuchaczy. W tym roku, obdarzony anielskim, niepowtarzalnym głosem artysta powraca do Warszawy z nowym projektem. Po raz pierwszy na jednej scenie wystąpi w unikalnym połączeniu z wielką gwiazdą izraelskiej sceny muzycznej, Miri Mesiką. Ta zjawiskowa artystka, ciesząca się ogromną popularnością w Izraelu, zawita do Polski po raz pierwszy

Mocną stroną Festiwalu są również spektakle teatralne.

Będzie okazja by zobaczyć popularne i cieszące się uznaniem publiczności przedstawienia Teatru Żydowskiego, m.in. „Szoszę”, „Szabasową dziewczynę” czy „Miasteczko Karsylewka”. Przed nami także szansa by obejrzeć kultowe spektakle, które specjalnie na czas Festiwalu powrócą na deski teatralne. We współpracy z TR Warszawa, na deskach ATM Studio obejrzymy dwie wybitne sztuki w reżyserii Mai Kleczewskiej i Łukasza Chotkowskiego. Świetnie przyjęty „Dybuk” to sztuka oparta na wybitnym dramacie żydowskim Szymona Anskiego – historia o duszy zmarłego ucznia jesziwy, który wciela się w ciało ukochanej, która w interpretacji Kleczewskiej i Chotkowskiego ukazuje też swoje nowe, ważne dla współczesnego widza sensy. Czeka na nas wyjątkowe artystyczne wydarzenie – spektakl „Malowany Ptak” według głośnej, kontrowersyjnej powieści Jerzego Kosińskiego, który niedawno miał swoją warszawską premierę. To historia małego żydowskiego chłopca, który podczas II wojny światowej szuka schronienia na polskiej wsi. Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Polskim w Poznaniu. Podczas Festiwalu swoje spektakle zaprezentują także Teatr Yiddishpiel z Izraela oraz Teatr Żydowski z Bukaresztu, a także pokazane zostaną przedstawienia polskich scen teatralnych o tematyce żydowskiej.

Kilka słów o Festiwalu

Festiwal Warszawa Singera odbywa się na przełomie sierpnia i września przy Placu Grzybowskim i ulicy Próżnej. Tym razem część wydarzeń odbędzie się w tymczasowej siedzibie Teatru Żydowskiego przy ul. Senatorskiej 35 w Warszawie. Niektórym spektaklom miejsca użyczy Teatr Kwadrat. Imprezy będą się odbywały także w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz na scenie ATM Studio.
Festiwal prezentuje różne przejawy żywej, polsko-żydowskiej tradycji. Na scenach wystąpią wybitni artyści czerpiący z bogactwa kulturowej spuścizny Żydów polskich. Znakomity program, wybitni twórcy, wielość atrakcji corocznie przyciągają na Festiwal 60 tys. widzów.

Festiwal Warszawa Singera to inicjatywa Fundacji Shalom, której celem jest przywrócenie, choć na kilka dni, atmosfery przedwojennej Warszawy. Chcemy pokazać kulturę jidysz, jej znakomitą literaturę i dorobek. Książki, muzyka, teatr, kuchnia, rozmowy z twórcami i artystami – tego nie mogłoby zabraknąć na naszym Festiwalu. Prezentujemy naszym widzom pisarzy, muzyków, artystów różnych formacji i pokoleń i ich innowacyjne projekty. Dajemy też szansę poznania żydowskiej historii i zwyczajów. Rozmawiamy z ekspertami, historykami, naukowcami, umożliwiamy dyskusję i wymianę poglądów, staramy się być wydarzeniem, dzięki któremu dialog historii z współczesnością jest możliwy i efektywny.

Zapraszamy na Festiwal na koniec lata!
Przyłączcie się do nas na: www.facebook.com/FestiwalSingera

[:en]

 

Styles, trends and fashion are all but natural to come back. We keenly observe the past seething into our future, into the urban space. The Singer’s Warsaw Jewish Culture Festival, respecting the history of Warsaw and her inhabitants, revives the memory of the city for those who feel the bond with the cultural heritage, the multi-cultural spirit and the openness of the capital. Like every year artist from all around the world will present their novel, eclectic and creative performances, inspired by the common Polish and Jewish tradition.

 

What’s up for us this year?

We already know the stars of this year’s festival. Artists of both Polish and international format are expected.

This year’s edition of the Festival will traditionally be inaugurated by the concert the the Nożyk Synagogue, where we shall hear the most prominent representatives of the klezmer and cantoral music. The musicians are performing „Ahava Raba” project – an emotional interpretation of prayer and blessing recited by the Jews during Shakharit – the morning religious rite. The show will host world renown artists: Frank London, Yaakov Lemmer, Patrick Farrell, Merlin Shepherd, Guy Shalom, Benjy Fox-Rosen.

One of the very unique festival events is the Warsaw premiere of a new album by one of the most popular klezmer bands of Poland and Europe – KROKE „TRAVELLER”. It is already the eleventh album in the portfolio of this Cracow-based trio, shining bright on the international music scene for a quarter of a decade. KROKE will perform upon our stage accompanied by Anna Maria Jopek, a prominent vocalist giving concerts with the most important music characters of our time. It is an encounter of the two worlds of sensitivity and a unique fusion of author’s music, calling upon influences of numerous cultures and traditional sounds via the use of modern means.

The very special guest star of the Festival is Daniel Kahn, the “one man band”, hailing from the USA and now Berlin-based actor, director, scriptwriter and poet. On our stage, he will present two of his music projects. The Painted Bird joins the accordion and the clarinet with punk rock and the trombone with the electric guitar. This novel arrangement will be presented to us in, i.a., songs by Mordekhay Gebirtig or David Edelstadt with an unrestricted, New York freedom and cabaret form. In the other project, he performs with the international super-group The Brothers Nazaroff, performing in the Yiddish-folkpunk „simcha madness” style.

We will also hear Renata Przemyk, performing pieces from the newest album – from the „Boogie Street” show after Leonard Cohen’s “Book of longing”. A very special complement to the concert are the additional songs from Cohen’s repertoire, such as „Suzanne” or „Hallelujah”.

The programme of the Festival also features once again the section of Singer Jazz Festiwal – within which prominent personalities of the jazz scene are performing.

We will have the opportunity to listen to the greatest star of the jazz part of the Festival, Rolf Kühn. This world-renown jazz musician, hailing from Germany, is a phenomenon: performer and clarinet player, excelling in numerous areas of music. Rolf Kühn will perform in a new project „Clarinet Summit” – initiated by Adam Baruch, artistic director of Singer Jazz Festival. Next to Rorf Kühn on the stage will appear young jazz musicians, amongst them Ircha Clarinet Quartet – a quartet by Mikołaj Trzaska, consisting of excellent musicians playing various types of the clarinet. The project will also see the participation of the Oleś Brothers, acclaimed as the greatest treasure of Polish 21st-century jazz, as well as

„GERSHWIN FOREVER” concert is a tribute by Warsaw Academic Big Band to the prominent US composer George Gershwin on the 80th anniversary of his death. Warsaw Academic Big Band invited Janusz Olejniczak to cooperate, and now they will jointly perform the famous „Blue rhapsody”. The concert at Grzybowski Square will also feature the prominent and acclaimed Polish musician, composer, arranger and musical producer Kuba Badach accompanied by young jazz vocalists.

The main star of the final festival concert is David D’Or, a world-renown Israeli countertenor and composer. We have already hosted David in Poland during the 11th edition of the Festival, where he was so well received by the Polish audience. This year, this angel-voiced, unmistakably unique artist comes back to Warsaw with a new project. It is the first time that he performs on the very same stage in a unique conjunction with a great star of the Israeli musical scene, Miri Mesika. This phenomenal artist, so popular in Israel, is now enjoying her first visit to Poland.

 

A great asset of the Festival are also the theatre performances.

There will be ample occasions to see the popular and acclaimed shows by the Jewish Theatre, such as „Shosha”, „The Sabbath girl” or „Karsylewka Town”. Ahead of us lie also the opportunities to see the cult shows, which are making a special, Festival-oriented comeback to the stages. In cooperation with TR Warszawa, the ATM Studio stage shows us two prominent plays by Maja Kleczewska and Łukasz Chotkowski. The acclaimed „Dybuk” is based on the renown Jewish drama by Shimun Ansky – the story of the soul of a deceased yeshiva student inhabiting the body of his loved one, which, when interpreted by Kleczewska and Chotkowski, also shows its new meanings, so important for the contemporary viewer. There is also one more special artistic event in line – the play of „Malowany Ptak” based upon the famous, controversial novel by Jerzy Kosiński, premiered not so long ago in Warsaw. It is a story of a small Jewish boy during World War Two, seeking refuge in the Polish countryside. The play was co-produced in cooperation with Teatr Polski in Poznań. During the Festival, plays will also be presented by Yiddishpiel Theatre of Israel and the Jewish Theatre of Bucharest. Moreover, Jewish-themed performances will be shown by Polish theatres.

On the Festival

Singer’s Warsaw Festival is held in August-September at the Grzybowski Square and Próżna Street. This time, part of the events are held at the temporary location of the Jewish Theatre at 35 Senatorska Street in Warsaw. Some of the shows will be histed by the Kwadrat Theatre. The events will also be held at the Warsaw Garrison HQ Club as well as on the stage of the ATM Studio.
The Festical presents various manifestations of the vividly live, Polish-Jewish tradition. The stages will host prominent artists drawing from the wealth of the Polish Jews’ cultural heritage. The excellent programme, the prominent artists and the multitude of attractions attract 60 thousand spectators of the Festival every year.

Singer’s Warsaw Festival is an initiative by the Shalom Foundation, the aim of which is to restore, if but for a few days, the atmosphere of the pre-war city of Warsaw. We intend to show the Yiddish culture, its excellent literature and heritage. Books, music, theatre, cuisine, conversations with creators and artists – all those cannot be missed at our Festival. We present aor spectators with writers, musicians, artist of various genres and generations, and their innovative projects. We also give the chance to learn of the Jewish history and custom. We talk to experts, historians, scientists, allowing for discussions and exchange of views, attempting to be the event, due to which the dialogue of history with the present is not only possible but also effective.

Come and visit our Festival in late summer!
Join us on: www.facebook.com/FestiwalSingera

[:]

Szczegóły

Start:
25 sierpnia 2017
Koniec:
3 września 2017
Wydarzenie Categories:
, , ,
KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera