Music concert: “It still smell cinnamon” | Patrycja Zywert-Szypka |PL|

Script and vocals: Patrycja Zywert-Szypka, written and directed by: Grzegorz Szypka


Piwnica Na Wójtowskiej, 11 Zakroczymska, entry at Wójtowska Street

Tickets 30 PLN Ticket booking policy available at www.scenapw.sdk.pl


Supporting event organized by Staromiejski Culture House

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38